Tin Texas, Hoa Kỳ

Buổi Hội Thảo tại Viện Ðại Học Texas, Thành Phố Austin    

[Austin] Vào thứ bảy, ngày 1 tháng 12, 2001, Trung Tâm Austin đã tổ chức một buổi hội thảo chiếu phim tại Viện Ðại Học Texas (UT) thuộc thành phố Austin để truyền bá giáo lý của Sư Phụ. Buổi hội thảo được chính thức điều hành bởi nhóm "Thiền Quán ánh Sáng và Âm Thanh qua Pháp Môn Quán Âm", một tổ chức của sinh viên do các đồng tu, cũng là sinh viên và giáo sư tại UT thành lập. Với sự chấp thuận của viện đại học, chúng tôi đã dán vài trăm tờ bích chương thông báo về buổi hội thảo tại nhiều nơi trong khuôn viên trường cũng như quảng cáo trên các báo chí của UT. Thêm vào đó, hàng ngàn tờ truyền đơn cũng được phân phát cho đại chúng.

Vào ngày khai mạc buổi hội thảo, nhiều đồng tu từ các Trung Tâm Dallas và Houston đã đến để chia sẻ niềm vui trong công việc quảng bá Chân Lý. Bầu không khí buổi hội thảo rất an bình và thăng hóa, thính giả hầu hết là các sinh viên UT, những người thật sự mong mỏi tìm kiếm Chân Lý. Sau buổi hội thảo, khoảng 1/3 số quan khách đã học Pháp Phương Tiện, và sau đó đã đặt rất nhiều câu hỏi và trò chuyện sốt sắng với đồng tu về Sư Phụ và Pháp Môn Quán Âm.

Ðây là buổi hội thảo chiếu băng thuyết pháp của Sư Phụ đầu tiên được tổ chức tại UT thuộc thành phố Austin. Ðồng tu đã học hỏi rất nhiều qua công việc chuẩn bị. Chúng tôi rất cảm tạ Sư Phụ đã hướng dẫn họ trong mọi việc.

Tin Gia Nã Ðại Tin Texas, Hoa Kỳ
Tin Peru Tin Formosa