Tin Gia Nã Ðại

Chia Sẻ Tình Thương và Chân Lý

[Montreal] Vào ngày 2 tháng 12, 2001, đồng tu địa phương đã tổ chức một buổi hội thảo chiếu băng thuyết pháp của Sư Phụ tại Trung Tâm Montreal. Ngay cả từ trước buổi hội thảo, ban tổ chức và các thiện nguyện viên đã cố gắng hết sức để đem đến một từ trường an lạc và yêu thương tại Trung Tâm.

Bầu không khí thân thiện, nồng ấm của buổi hội thảo đầy trí tuệ đã khiến cho khoảng một nửa quan khách ghi danh học Pháp Phương Tiện ngay sau đó. Một số người nấn ná không muốn dời chân, và đã thảo luận về những vấn đề tâm linh với các đồng tu cho đến chiều. Mọi người tỏ vẻ vui thích và có ấn tượng tốt về Sư Phụ và đoàn thể của chúng ta. Ngoài ra, thêm một ảnh hưởng phụ của buổi hội thảo là đồng tu Montreal đã tập làm việc với nhau hữu hiệu hơn.

 

Tin Gia Nã Ðại Tin Texas, Hoa Kỳ
Tin Peru Tin Formosa