Do nữ đồng tu Lili, Thụy Ðiển

Chúng tôi vô cùng cám ơn Sư Phụ đã cứu rỗi gia đình chúng tôi. Qua tình thương và sự bảo bọc của Ngài, đời sống chúng tôi trở nên ngày càng tốt đẹp. Mọi việc đều xảy ra một cách êm đềm, và qua sự thiền định tôi cũng mỗi ngày một khỏe thêm.

Gần đây, tôi có một thể nghiệm tốt mà người ngoài khó tin nổi. Bình thường tôi phải có kính lão mới đọc được, do đó mỗi khi đi đâu tôi đều bỏ mắt kính vào túi áo. Nếu quên thì thật khó để làm được việc gì, mọi việc sẽ chậm trễ cho tôi.

Một hôm, tôi phải đi lo một vài công chuyện. Ra tới ngoài đường, tôi bỗng nhớ đã để quên cặp mắt kính ở nhà, và tôi lo lắng. Theo thói quen, tôi vói tay vào túi, ngạc nhiên thay, tôi sờ trúng một cặp kính. Lấy nó ra thì đó không phải kính của tôi mà là một cặp kính mới toanh với hai độ khác nhau, cận thị và viễn thị! Thấy vậy tôi hỏi những người chung quanh: "Kính này của ai vậy?" Nhưng ai cũng lắc đầu, không phải của họ.

Sau đó tôi đeo vào thì thấy nó vừa đúng cho tôi, cả gọng kính lẫn độ mắt, giúp tôi thấy được gần và xa. Lúc đó tôi hiểu ngay đôi kính này là quà gia trì từ Sư Phụ --một món quà quý báu mà Ngài tặng cho đệ tử. Tôi đã có ý định mua một cặp kính có hai độ nhìn để thấy cả gần lẫn xa, vì cặp kính cũ tôi chỉ để đọc và chưa có tiền mua loại kính nhìn được hai chiều. Sư Phụ từ bi đã biết tâm trạng và tình cảnh khó khăn của tôi nên đã cho tôi một món quà đúng thời, đúng lúc. Cám ơn Sư Phụ rất nhiều đã cho con một món quà đầy ý nghĩa!