Tin lành lan rộng khắp nơi,
Vạn Năng, sức sống chào đời phương Ðông,
Trong cam lồ nước diệu thần.
Ai cho tôi biết nơi đâu để tìm?

N ghe ra không tốn bạc tiền,
Nhưng tôi sẽ trả giá cao khôn cùng.
Họ dặn tôi hãy trông chừng,
Khi tin lành đến trời bừng sắc mây.

N hững ai "nếm" thử nước này,
Say sưa ngây ngất, ra đi không về.
Bình này với dạng nữ nhân,
Khóa vàng Thánh Chúa chữa lành tim ai.

T ới đây vũ trụ đẩy sai,
Mang hồn ta đến quê xa vĩnh hằng.
Say sưa, người chẳng muốn về,
Uống bình tịnh thủy bóng hình nữ nhi.

N hưng Cam Lồ chẳng cạn chi,
Trăm nghìn người uống, phẩm thời không tan.
Hương thơm tâm thức ngập tràn,
Chiếm hồn ai suốt đoạn đàng trần gian.

K Không phải nước, sáng rỡ ràng,
Như vầng dương chiếu hào quang chói mờ.
Vui thay cho kẻ uống vào,
Không quên âm điệu ngọt ngào trong tâm.

Mang bao triệu chứng linh thiêng,
Từng liều ta uống thấm vào tim can.
Tình Thương, Hạnh Phúc ngập tràn,
Hòa Bình vĩnh cửu đến bờ trông mong.

N Những ai dám uống thật nhiều,
Mặc dầu chẳng có chứng minh bên ngoài,
Nghe đồn những kẻ nếm hoài,
Sẽ không trở lại nỗi niềm khi xưa.

Hãy xem tác dụng phụ thường
Vì không thuốc giải, chẳng người phát minh.
Chắc gì trở lại người nào,
Nếu Thiên Ðàng: nỗi ước ao nhất đời.

T hế nên tôi sẽ đợi chờ,
Huyền vi dấu hiệu Thiên Ðàng...

Tôi còn hiện hữu làm chi
Advice from those who know,
Nếu không hưởng suối gia trì ngọt thơm
Từ bình tịnh thủy phương Ðông
ẩn mình dưới dạng má hồng diệu linh!!

Kính tặng Thanh Hải Vô Thượng Sư yêu quý của chúng con,
trong vui sướng và lòng biết ơn Ngài mãi mãi

Bài viết của Mary Ann Rubinstein,
Montes de Oca, Costa Rica
Ngày 4 tháng 12 năm 2001
(Nguyên văn tiếng Tây Ban Nha)