Tin Tainan,   Formosa

Gần đến năm mới, đồng tu Trung Tâm Ðài Nam đã tổ chức những buổi sinh hoạt tình thương tại ba khám đường địa phương để bày tỏ lòng quan tâm đến những tù nhân trong mùa đông giá lạnh.

Hoạt động đầu tiên, một buổi hội thảo nâng cao tâm thức và một chương trình văn nghệ đầy thi hứng, được tổ chức ngày 19 tháng 12 tại Trung Tâm Nhà Giam Ðài Nam. Một bầu không khí ấm cúng và cảm động tràn ngập hiện trường. Dù rằng đồng tu không phải là tài tử hoặc diễn giả chuyên nghiệp, chương trình văn nghệ độc đáo của họ đã khiến cho các tù nhân thán phục. Tất cả những nỗ lực của đồng tu đã đem lại kết quả nhờ sự gia trì Sư Phụ và lòng thành tâm của các đồng tu Ðài Nam. Sau khi chương trình văn nghệ chấm dứt, vị giám đốc nhà giam đã bày tỏ lòng cảm tạ và lời tán thán của ông đến Hội, và đặc biệt bày tỏ lòng kính ngưỡng sâu xa đến Sư Phụ về giáo lý tối thượng của Ngài được thể hiện qua các đồng tu.

Ngày 26 tháng 12, chúng tôi đã đến nhà giam ngoài trời Mingte để tổ chức một buổi hội thảo nâng cao tâm thức, với đề tài "Làm Cách Nào để Sắp Xếp Cuộc Ðời". Buổi hoạt động này rất hữu ích, đặc biệt là cho các tù nhân sắp được ra khỏi trại tù.

Ngày 27 tháng 12, đồng tu đến thăm một địa điểm khác, khám đường Ðài Nam, và đã tổ chức buổi cố vấn hàng tháng. Vì đồng tu thật sự tin tưởng rằng món quà quý giá nhất cho tù nhân là phúc âm của Thượng Ðế, nên trong mỗi lần viếng thăm, họ đều tổ chức một buổi chỉ dẫn Pháp Phương Tiện, để các sư huynh sư tỷ bên kia song sắt có thể bỏ chút thì giờ mỗi ngày để tự giúp mình nâng cao tâm thức.

 

Hành Ðộng Tình Thương

* Chia Sẻ Lòng Từ ái của Sư Phụ với Người Vô Gia Cư
* Tình Thương Thượng Ðế Cảm Ðộng Người Già Trong Viện Dưỡng Lão
* Tình Thương Sư Phụ Sưởi Ấm Lòng Người Vô Gia Cư Trong Mùa Ðông
* Tình Thương Nồng Ấm Cho Người Vô Gia Cư Trong Mùa Giáng Sinh
* Kỳ Giáng Sinh Chung Vui
Với Tù Nhân
* Sinh Hoạt Sưởi Ấm Lòng Người
Dịp Cuối Năm

Tải Xuống
Bản Tin #130

Bản Tin 130
Mục Lục