Thanh Hải Vô Thượng Sư kể
tại Tây Hồ, Formosa, ngày 17 tháng 12 năm 1995
(Nguyên văn tiếng Trung Hoa)
Băng thâu hình số 516

Ông kia đi mua một cái bánh pizza, cô bán hàng hỏi: "Ông muốn cắt nó ra thành miếng nhỏ không? Như vậy sẽ tiện hơn." Ông kia đồng ý. Rồi cô bán hàng hỏi nữa: "Ông muốn cắt nó ra làm sáu hay làm tám?" Ông kia trả lời: "Sáu là được rồi. Tám thì nhiều quá, tôi sẽ ăn không hết!"