Thanh Hải Vô Thượng Sư Khai Thị,
Thiền Tứ Giáng Sinh, Florida Ngày 26 tháng 12, 2001 - Nguyên văn tiếng Anh)

Ðồng tu: Có bằng chứng vật chất rõ rệt ngày hôm nay, khi Sư Phụ gia trì vật gì, Ngài thay đổi cấu trúc phân tử của nó. Con thấy trên Mạng Internet, một khoa học gia Nhật Bản lấy một ít nước, thí dụ như là nước ô nhiễm, từ một dòng sông ở Nhật. Ông làm nó đông thành đá và phóng đại lên gấp 500 lần. Rồi ông chụp hình. Tinh thể nước đã ô nhiễm không có hình dạng, nó trông như bùn, chỉ là một cục bùn lớn.

Rồi ông đến một ngôi chùa và yêu cầu vị sư gia trì cho nước, cũng nước ô nhiễm này, từ cùng một mẫu nước. Sau đó, ông làm nước đông lại, chụp hình, và hình dạng bùn của nó biến thành như một cấu trúc tinh thể pha lê. Giống như là hoa tuyết. Rồi ông quyết định tiếp tục cuộc thí nghiệm. Ông lấy một mẫu nước và ghi chữ "Cám ơn" lên ly đựng nước. Ông dán chữ này lên ly. Rồi ông chụp hình mẫu nước này, nó lại có cấu trúc khác, như là nước có ngôn ngữ.

Sau đó, ông lấy mẫu nước này, rồi nói: "Giờ hãy chơi nhạc cho nước nghe". Rồi ông đặt nước gần nhạc kích động, nhạc hết sức kích động, hết sức ồn ào. Và tinh thể nước này trở nên hoàn toàn méo mó, trông giống như nó có những gương mặt trong đó. Rồi ông lấy nước và nói, thí dụ như: "Mahatma Gandhi", hoặc "Mẹ Teresa" gần nơi đặt mẫu nước. Mỗi một tư tưởng, hoặc mỗi lời nói tạo nên một hình dạng tinh thể khác. Nước bị thay đổi mỗi lần, ngay cả nước đã ô nhiễm. Cho nên thật kỳ diệu, khi chúng ta nghĩ về quà gia trì, và ngay cả chính chúng ta, chúng ta thậm chí có thể thay đổi cấu trúc của thức ăn, hoặc nước. Và có bằng chứng vật chất cho thấy điều này.

Sư Phụ: Quý vị biết đó, tôi rất hay mắc cỡ. Khi quý vị hỏi quá nhiều về việc tôi có lực lượng ra sao, tôi rất khó lòng giải thích. Cho nên, tôi chỉ có thể nói rằng, họ thích thức ăn, hay họ thích bánh, hay tương tự vậy. Nhưng quý vị phải tự mình khám phá. Tôi không phải là người quảng cáo giỏi. Tôi hiếm khi nói về những điều này.

Nếu có nói điều gì, tôi chỉ nói: "Vị Minh Sư", hay "Lực lượng Minh Sư". Không phải nói về tôi. Vị Minh Sư, hay Lực lượng Minh Sư, là không chỉ rõ cá nhân nào. Nhưng nếu chỉ cần bằng chứng vật chất, bất cứ một vị tu sĩ nào, hoặc bất cứ ai có tư tưởng tốt, cũng có thể gia trì vật gì đó, và khiến cho nó tốt hơn là không. Khi một người nào, có lực lượng tâm linh, gia trì cho nước, nó trở nên có ánh sáng. Và quý vị có thể thấy được. Khi quý vị đặt hai mẫu nước khác nhau tại đây, một đã được gia trì, và một chưa được gia trì, nước có gia trì sẽ phát ra ánh sáng.

Những đứa trẻ sẽ tự nhiên tìm đến, hoặc những con chó sẽ tự động tìm đến, quý vị không cần phải bảo chúng, nước nào là nước có gia trì. Chúng sẽ tự nhiên biết; là nước này, thay vì nước kia, bởi vì chúng có thể thấy được ánh sáng. Không phải tất cả các trẻ nhỏ đều thấy được; các trẻ bé hơn có thể thấy, và rất nhiều các con chó có thể thấy được. Chúng có thể thấy được hào quang của con người. Ðó là lý do vì sao chó sủa khi gặp những loại người nào đó, nhưng không sủa bất cứ ai khác.

Cho nên có cái gọi là lực lượng tâm linh, hoặc năng lực khác nhau từ những người khác nhau. Ðôi khi quý vị ra ngoài ăn tại một nhà hàng nào đó hay ở đâu đó, và mặc dầu trông nó sạch sẽ, quý vị vẫn cảm thấy nó dơ bẩn. Ðó là năng lực, lực lượng gia trì không có mặt tại đó. Cho nên, nhiều người đem thức ăn đến chùa, hay nhà thờ, và xin người tu sĩ, vị được ủy quyền, hay vị sư nữ, sư nam, gia trì cho thức ăn. Cũng có kết quả, dù rằng những vị tu sĩ này có thể họ không thật sự tu pháp Quán Âm. Nhưng họ thành tâm, tinh khiết và có lực gia trì. Cho nên cũng có kết quả, đến một mức độ nào đó, nhưng dĩ nhiên là không tốt bằng với một người khai ngộ. Nhưng cũng tốt hơn là không có, như vị khoa học gia Nhật Bản đã chứng minh. Và khi quý vị nói với ai: "Ô! Chúc phúc cho ông bà!", hoặc là: "Xin Thượng Ðế ban ơn cho anh", nó thật sự có hiệu quả. Vì vậy, chúng ta nên nói những lời này. Nên chúc phúc cho kẻ khác.