Thanh Hải Vô Thượng Sư kể tại Tây Hồ, Formosa
Ngày 22 tháng 1 năm 1995.
(Nguyên văn tiếng Trung Hoa)
- Băng thâu hình số 466

Câu chuyện này nhắc nhở chúng ta phải luôn luôn giữ lời mình hứa. Nếu không giữ lời, chúng ta sẽ gây ra rất nhiều phiền não cho mình. Ðôi khi, hứa làm cái này hay làm cái kia thì chúng ta nên làm y như vậy. Nếu không, lòng tin của chúng ta sẽ giảm bớt, lời cầu nguyện của chúng ta sẽ không được đáp ứng, và chúng ta sẽ không đạt được gì cả trong công việc.

Có những lúc chúng ta muốn lừa gạt Thượng Ðế. Chúng ta hứa sẽ làm gì đó nhưng không bao giờ làm. Nghĩ rằng không có ai nghe hoặc Thượng Ðế không cần, rồi chúng ta bỏ nó qua một bên không thèm giữ lời mình hứa. Tôi đã kể quý vị nghe nhiều lần, thí dụ như chuyện người tỵ nạn ra tới ngoài khơi, hứa với Phật Bà Quán Âm rằng: "Nếu sang được nước thứ ba, chúng con chắc chắn sẽ ăn chay hai năm." Nhưng sau đó họ không làm tròn lời hứa, đợi rất lâu không chịu ăn chay hai năm. Ðáng lẽ họ phải ăn chay liên tục hai năm, nhưng về sau họ không làm được hoặc quên lời hứa ấy. Thành thử, họ nói rằng: "ồ, không sao. Tôi sẽ ăn chay mỗi tuần một lần hoặc mỗi tháng một lần." Rốt cuộc, hai năm kéo dài ra rất là lâu.

Câu chuyện này cũng tương tự như vậy. Một hôm, một đứa trẻ bị sốt nặng. Nó bịnh rất trầm trọng, cha mẹ đứng ngồi không yên. Sau khi khám bịnh cho đứa bé, bác sĩ nói bệnh nó không thể nào chữa được. Do đó cha mẹ nó cầu nữ thần tên là Durga (hiện thân đầu tiên của lực lượng nữ thần trong đền thờ Ấn Ðộ, việc chính của vị này là trừng phạt kẻ ác). Ngài là một nữ thần rất nổi tiếng ở Ấn Ðộ, và nhiều người tới cầu ngài giúp đỡ. Có lẽ ngài là một Minh Sư Khai Ngộ hồi xưa.

Dân Ấn thờ nhiều vị thần, có lẽ những vị này là Minh Sư Khai Ngộ và đã nổi tiếng tại những nơi khác nhau trong quá khứ. Có thể lẽ khi còn sống họ rất linh, cho nên mọi người thờ phượng họ. Thành thử khi nói người Ấn Ðộ thờ nhiều thần, điều đó đúng nhưng cũng không đúng. Thật ra, họ thờ những Minh Sư quá khứ. Tương tự như vậy, nữ thần mà người Trung Hoa gọi là "Matsu" có lẽ là một vị Minh Sư nổi tiếng hồi xưa. Lúc đó người nào cầu nguyện tới ngài đều được đáp ứng, thành ra ai cũng cầu rồi nó trở thành tập quán mà ngày nay người ta vẫn giữ, bất kể ngài còn linh hay không linh, bởi vì nó đã trở thành một phong tục cầu nguyện.

Phật Bà Quán Âm cũng là một Minh Sư tại thế hồi xưa. Khi ngài còn sống, bất cứ ai cầu nguyện đều được ngài đáp lại. Giả sử đệ tử ngài cứ cầu hoài như vậy, và hàng xóm của những người đệ tử này cũng làm y như vậy và đều được đáp ứng. Sau đó, con cháu cầu, rồi mọi người cứ tiếp tục cầu như vậy cho tới ngày nay. Phật Bà Quán Âm qua đời lâu lắm rồi nhưng con người vẫn còn cầu nguyện ngài bởi vì nó trở thành phong tục. Họ không biết rằng cầu Minh Sư Tại Thế linh nghiệm hơn.

Trong câu chuyện này, một người đàn ông đền thờ của nữ thần Durga cầu nguyện. Có lẽ lúc đó, vị này chưa lìa đời được bao lâu, thành thử ngài hãy còn linh nghiệm. Ông cầu rằng: "Con trai của con bịnh. Xin ngài cứu nó. Nếu nó khỏi bịnh thì con sẽ mang nó lại đây thờ ngài. Con cũng sẽ cúng dường cho ngài một trăm rupi" (tiền Ấn Ðộ). Có lẽ lúc đó một trăm rupi nhiều lắm, có thể bằng một trăm hay một ngàn mỹ kim hiện giờ. Lúc đó tiền giá trị hơn.

Mục Lục