Thanh Hải Vô Thượng Sư giải đáp tại Florida, Hoa Kỳ
Ngày 26 tháng 9 năm 1999 (Nguyên văn tiếng Anh)
(Băng thâu hình số 670)

V: Thưa Sư Phụ, con muốn biết sự quan trọng của việc cộng tu. Bởi vì có những người không muốn tới Trung Tâm cộng tu. Họ nói không quan trọng, và họ thiền ở nhà.

SP: Nó rất là quan trọng. Nếu đi cộng tu được thì tốt hơn cho quý vị. Chúng ta nói điều nầy hoài. Khi ngồi cùng với những người khác, quý vị mạnh hơn. Ngồi với nhiều người thì vui hơn, thứ nhất. Thứ hai, cộng lực sẽ có lợi cho quý vị. Nhà băng, lấy ví dụ, họ cũng làm việc như vậy, nói về phương diện kinh tế và thực tế. Mọi người chung tiền vào nhà băng, và họ giàu có. Một xu, một đồng, hai đồng, một trăm, hai trăm, một ngàn -- ai cũng chung tiền vào và nhà băng trở thành giàu mạnh. Nhưng những người góp phần vào nhà băng cũng được lợi. Nếu một người giữ tiền riêng mình họ sẽ không có tiền lời. Nhưng nếu nhiều người cùng nhau chung tiền vào nhà băng, nhà băng sẽ được lợi rất nhiều. Những người khác cũng được lợi, họ được tiền lời. Thành ra, việc tu hành cũng giống như làm ăn ở thế giới này. Nó rất hợp lý. Một người có thể không nhấc nổi cái ghế này hoặc không nhấc nổi sân khấu, nhưng nhiều người hợp lại với nhau thì được. Chuyện rất giản dị.V: Con đi làm mỗi ngày, và cũng là mục sư nhà thờ. Con làm đám tang và đi thăm người bệnh. (Sư Phụ: ừ, quý vị phải làm bổn phận của mình.) Cho nên không thể đi cộng tu vào giờ giấc của người ta được. Con biết sự quan trọng của việc tụ họp giáo đoàn, biết rằng điều đó tốt cho con. Con muốn hỏi Sư Phụ về việc này bởi vì con quan tâm tới trách nhiệm của mình đối với nhóm. Nhưng con cũng có trách nhiệm đối với nhà thờ.

SP: Cố gắng hết sức mình tọa thiền là được. Khi nào có thời giờ thì đi cộng tu. Không cần phải mỗi tuần. Nếu không đi được thì có thể thỉnh thoảng đi một lần, như là mỗi tháng một lần -- bất cứ lúc nào làm được. Ðôi khi giờ giấc cũng không thuận tiện cho người khác. Thí dụ như nếu quý vị cộng tu được vào thứ bảy nhưng người khác lại làm việc vào thứ bảy, hoặc là con cái nghỉ ngày thứ bảy, hoặc cha mẹ quý vị hay tới thăm vào thứ bảy, đại khái như vậy. Dĩ nhiên, cái gì có ích cho mình thì cố mà lợi dụng. Nhưng nếu không làm được thì đó không phải là cái tội. Không thành vấn đề cho ai cả, chỉ cho mình quý vị mà thôi. Nhưng chịu khó tới đây tức là quý vị đã cố gắng hết mình. Và Thượng Ðế biết, như vậy là được rồi. Có điều quý vị sẽ tiến bộ ít hơn người khác. Vậy thôi; quý vị đi chậm hơn.

Lợi ích Của Việc Cộng Tu