Lời Pháp Cam Lồ

Thanh Hải Vô Thượng Sư Khai Thị, New Jersey, Hoa Kỳ
Ngày 24 tháng 6, 1992 (Nguyên văn tiếng Anh)
Băng thâu hình số 259

Thú vật hiện hữu là có lý do. Chúng cũng là cư dân của Trái Ðất; chúng ta không có quyền sát hại. Tôi có nghe một số người nói trong công trình khảo cứu, họ khám phá ra rằng đôi khi thú vật giúp chữa bệnh con người, có lẽ là do tình thương của chúng. Ðó là lý do vì sao rất nhiều người thích nuôi chó, nuôi mèo, mặc dù có sự bất tiện và sự ràng buộc của chúng đối với người. Nhưng bởi vì chúng rất tình nghĩa và có lẽ làm dịu lòng người sao đó khiến cho người ta cảm thấy sung sướng và giữ chúng.