Tải bản tin dạng HTM (Nhấn nút chuột phải)
Tải bản tin dạng WWW (1) (2)
Tải bản tin dạng PDF (1) (2) (3) (4)

Khi chúng ta chọn tình thương, đó là sự lựa chọn cao nhất, đạo đức nhất, là chân ngã của chúng ta.

~Thanh Hải Vô Thượng Sư


Ngày Sinh Nhật của
Sư Phụ tại Florida

Xem hình ảnh lớn


Sư Phụ Kể Chuyện Vui
* Lầm Bác Sĩ *Chó Cũng Hiểu *Không Phải Chỗ Này

Lời Sư Phụ
* Coi Chừng Cạm Bẫy Của Ma

Chuyện Nhỏ Tu Hành
* Người Cầm Ðuốc Cho Thượng Ðế
*
Sư Phụ Ðáp Ứng Ước Nguyện của Tôi

Cộng Tu
* Phi Luật Tân

Chương Trình Truyền Hình Thanh Hải Vô Thượng Sư
* Chương Trình Truyền Hình Thanh Hải Vô Thượng Sư
Tin Tổng Quát
* Mông Cổ *Nhật Bản *Ma-Cao *Chí Lợi *Hoa Kỳ *Formosa
Tường Trình Ðặc Biệt Ngày Lễ Mẹ
* Thiệp Chúc Mừng Kính Dâng Mẹ Thiêng Liêng Yêu Dấu
* Tình Thương Cao Cả Của Ðức Mẹ Chan Hòa Vùng Ðất Florida, Hoa Kỳ
Nhà Hàng Chay Trên Khắp Thế Giới

*Nhà Hàng Chay Trên Khắp Thế Giới

Hành Ðộng Tình Thương

* Ân Ðiển Sư Phụ Tiếp Tục Ðổ Vào Nam Phi Châu

Trên Ðường Tu Học
* Phép Lạ Tại Kỳ Thiền Tam Surrey
Chuyện Bốn Phương
* Ân Ðiển Vô Biên Từ Một Bao Gạo
Thần Kỳ Cảm Ứng
* Tình Thương Sư Phụ Cũng Mềm Lòng Sắt Ðá
Thơ
* Nhớ Thầy Kính Yêu -- Trong Bạch Hoa Viên
Diễn Biến Trung Tâm
* Ðại Hàn
* Austin, Hoa Kỳ
Sư Phụ Kể Chuyện
* Chú Nai Vàng -- Một Tiền Thân của Ðức Phật
Giáo Lý Chọn Lọc
* Thú Vật Là Bạn Chúng Ta * Chia Sẻ Thế Giới Với Mọi Chúng Sanh *Tất Cả Sinh Vật Ðều Bình Ðẳng
Lời Pháp Cam Lồ
*Lời Pháp Cam Lồ
Sư Phụ Khai Thị
* Thương Súc Vật Như Thương Mình
Vấn Ðáp Chọn Lọc




 

Thế Giới Loài Vật
* Ðể Ý và Thương Bằng Nhau *Ban Y Tế Chó Lạc
*
Những Người Bạn Thú Vật Kỳ Diệu
Nâng Cao Tâm Thức
* Băng Thâu Hình Mới Nhất Của Thanh Hải Vô Thượng Sư
Tin Báo Chí
* Báo Lapis Lazuli Light World *Báo Tự Do, Formosa, Chúa Nhật
Sách Mới
*Những Vết Tiền Thân
*Sách và Băng DVD Mới Nhất Của Thanh Hải Vô Thượng Sư
Trên Mạng Lưới Quán Âm
* Trên Mạng Lưới Quán Âm
Liên Lạc Viên Của Chúng Ta Trên Toàn Thế Giới
* Liên Lạc Viên Của Chúng Ta Trên Toàn Thế Giới

To obtain the best results, we suggest using Microsoft Internet Explorer 4.0 or better, and setting your monitor to 800 x 600 resolution to view the News.