M
uôn hoa giăng giăng lối
Từng cánh nhẹ lung lay
Như lụa là thanh tú
Như dấu gót chân Ngài
Từng bước nhẹ khoan thai.

Lòng êm đềm, tĩnh lặng
Qua lối nhỏ quanh co.
Rèm mi khe khẽ khép,
Không gian vào hư vô.
Hoa thắm bay quanh Ngài
Nụ cười thơm cỏ lá.

Trên đường đến sau đồi
Bóng Ngài cùng song đôi.
Tâm trần gian bay bỗng
Hòa nhập chốn hư không
Vượt cõi trời vô tận. ....

Hành trình ta mãi tiến,
Thôi lo lắng, u sầu.
Chỉ còn Ngài trong tim,
Ðượm vĩnh hằng Ánh Sáng.

 

 

 

Trở Về Mục Lục