Diễn Biến Trung Tâm

Ban Báo Chí ÐạI Hàn ghi chép (Nguyên văn tiếng Ðại Hàn)

OVào ngày 17 tháng 3 năm 2002, nhiều đồng tu Ðại Hàn đã tụ tập tại Trung Tâm Vĩnh Ðồng thuộc thành phố Sang-ju để mừng đệ thập chu niên giới thiệu Pháp Môn Quán Âm tại Ðại Hàn.

Ðồng tu địa phương tụ tập đông đảo tại Trung Tâm Vĩnh Ðồng để mừng thập niên giới thiệu Pháp Môn Quán Âm vào vùng đất Ðại Hàn

Bình thường vào mỗi Chúa Nhật thứ nhất và thứ ba trong tháng, các đồng tu từ tất cả các Trung Tâm trên Ðại Hàn tới cộng tu tại Trung Tâm Vĩnh Ðồng. Tuy nhiên, kỳ này họ đến với một nguyên do đặc biệt hơn nữa. Tháng ba năm 2002 là tháng đánh dấu 10 năm kể từ ngày Sư Phụ đến thuyết pháp tại Ðại Hàn lần thứ nhất, và từ đó Pháp Quán Âm đã được loan truyền trong nước. Tình cờ lần này vị sứ giả Quán Âm làm việc trong công cuộc chuẩn bị buổi giảng pháp đầu tiên ấy cũng đang có mặt tại đây, và do đó có dịp tham dự buổi lễ tràn đầy ý nghĩa này.

Ðể giúp vui, nhiều đồng tu từ khắp Ðại Hàn trình bày các tiết mục ngâm thi, ca, vũ, nhạc. Chúng tôi cũng đặc biệt chúc mừng những đồng tu đã thọ Tâm Ấn sau buổi giảng pháp đầu tiên của Sư Phụ tại Ðại Hàn mười năm về trước. Họ bày tỏ những lời thiết tha sâu đậm, và vô cùng cảm ơn Sư Phụ không những đã cho họ cơ hội gặp gỡ mà còn được tu học theo Ngài.

Một Sứ Giả Quán Âm và các anh em đồng tu thọ Tâm Ấn mười năm trước đã cắt bánh mừng đệ thập chu niên.

Một đồng tu đã lên đọc bài thơ diễn tả nỗi niềm biết ơn của cô đối với những sự an bày huyền diệu của Sư Phụ. Cô cho biết mặc dầu đôi khi hoàn cảnh có vẻ rất là xấu, nhưng Sư Phụ luôn luôn an bày mọi chuyện cho chúng ta một cách hoàn hảo trong một đường lối tốt nhất, từ bi nhất và trí huệ nhất. Ðiều này nhắc chúng ta tới những thành quả, những lớn khôn mà chúng ta đã đạt được qua tình thương và sự gia trì của Ngài. Cám ơn Ngài rất nhiều đã săn sóc chúng con!

Khi chương trình văn nghệ gần chấm dứt, một đồng tu lớn tuổi lên kể một sự kiện có thật xảy đến cho chị mười năm trước, khi chị được truyền Tâm Ấn. Ba năm trước khi thọ Pháp, lúc đang cầu nguyện trong chùa, chị thấy một người rất sáng mặc đồ vàng từ trên trời bay xuống. Lúc đó chị không biết vị đó là ai. Nhưng ba năm sau khi thọ Pháp, chị có cơ hội tham dự cộng tu tại Formosa. Lúc đó, Sư Phụ xuất hiện cũng trong y phục vàng ấy, và chị nhận ra người mà chị đã thể nghiệm hồi xưa!

Câu chuyện chị kể đối với nhiều người trong chúng ta không phải là chuyện lạ, bởi vì rất nhiều đồng tu trên khắp thế giới cũng có những thể nghiệm tương tự. Tuy nhiên, nó một lần nữa đã nhắc tất cả chúng ta rằng mọi việc Sư Phụ làm đều mang ý nghĩa. Tất cả những gì Sư Phụ làm cho chúng ta thật quá bao la, bất tận không thể đo lường! Chúng con chân thành cám ơn Ngài.