Sư Phụ Kể Chuyện Vui
Thanh Hải Vô Thượng Sư kể tại Florida, Hoa Kỳ
Ngày 28 tháng 12 năm 2001
(Nguyên văn tiếng Anh)

Âm thanh với phụ đề tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Âu Lạc.


Một ông thầy người Nga lần đầu tiên bước vào lớp Nga ngữ gặp học trò. Ông đem theo một con chó. Ông bảo con chó ngồi xuống, đứng dậy, đến đây, đi, lăn, giả bộ chết, ..v..v. Con chó làm y như lời ông thầy bảo. Rồi ông quay qua học trò nói: "Thấy chưa các em, tiếng Nga dễ lắm. Chó cũng hiểu được".


Lầm Bác Sĩ
Không Phải Chỗ Này