Sư Phụ Kể Chuyện Vui


Âm thanh với phụ đề tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Âu Lạc.

Một bà kia đi khám bác sĩ. Bác sĩ nói: "Bà ngồi xuống đây. Bà đang bị sao vậy? Cho tôi biết bà đang bị gì?" Bà kia chua chát đáp: "Ðó mới là việc của ông. Ông phải tìm hiểu chứ?" Ông bác sĩ nói: "Thôi được, để tôi đi gọi bạn tôi, người này là bác sĩ thú y, tôi biết chỉ có ông ấy mới có thể bắt bệnh mà không cần phải hỏi".