Chuyện Nhỏ Tu Hành

Có lẽ do những duyên nghiệp không tốt trong quá khứ mà tôi phải trải qua một thời kỳ khó khăn; trong thời gian này có kẻ liên tục dùng hắc thần thông để hại tôi. Cách duy nhất chống lại ảnh hưởng phủ định này là lực lượng Sư Phụ -- cầu nguyện Sư Phụ và mật niệm Năm Hồng Danh. Giờ đây, tôi nhận ra rằng kinh nghiệm này thật sự là một ân sủng. Do bị tấn công liên tục bởi những lực lượng phủ định mà tôi được học hỏi, trong sự thử thách của chính mình, cách làm việc của lực lượng khẳng định, và bằng cách nào nó luôn luôn thắng sự phủ định, miễn là chúng ta có niềm tin.

Tôi nhớ có lần đang đi xe lửa, bỗng nhiên cảm thấy có sự hiện diện của một năng lực khó chịu, bao quanh tôi như một bầu sương đen. Tôi lập tức mật niệm Năm Hồng Danh, nhưng sau một thời gian, một số năng lực này vẫn còn quanh quẩn. Cuối cùng, tôi bắt đầu niệm danh Sư Phụ, và chỉ trong vài giây, tôi có thể thấy những luồng ánh sáng rực rỡ phá tan bầu sương đen, bao trùm cả toa xe cùng với một năng lực yêu thương.

Ðiều này khiến tôi hiểu rằng dù không làm gì cả ngoại trừ mật niệm Hồng Danh và nghĩ đến Sư Phụ suốt ngày, cũng đủ cho chúng ta đem nhiều ánh sáng đến bất cứ nơi nào mình tới, dù là mắt thường không thấy được. Thành tâm tập trung tư tưởng về Sư Phụ, chúng ta sẽ thật sự trở thành người cầm đuốc cho Thượng Ðế!

Sư Phụ Hoàn Thành Ước Nguyện của Tôi