Nhà Hàng Chay Trên Khắp Thế Giới


Oregon, U.S.A.
Sarang Korean Vegetarian Restaurant
(cung cấp cả hai loại thức ăn Tây Phương và Ðại Hàn)
Ðịa chỉ: 706 SW Hurbert St., Newport, OR 97365, Hoa Kỳ
Ðiện thoại: 1-541-265-5803Muốn biết thêm chi tiết về nhà hàng chay trên thế giới, xin viếng thăm:
http://www.godsdirectcontact.com/vegetarian/veg.html