Giáo Lý Chọn Lọc

Lời của Thanh Hải Vô Thượng Sư, trường đại học Havard, Hoa Kỳ Ngày 24 tháng 2 năm 1991
(Nguyên văn tiếng Anh) Băng thâu hình số 155

Nếu chúng ta thực sự muốn có một đời sống "Yêu thương hàng xóm" thì hàng xóm của chúng ta cũng nên kể cả các bạn thú vật, nhất là khi chúng không làm hại gì tới chúng ta. Chúng chỉ làm đời thêm đẹp; chúng có tình thương, làm cuộc sống chúng ta thêm sống động, nhiều màu sắc và thú vị hơn. Chúng ta nên gìn giữ chúng, trông chừng chúng, thương yêu và vui hưởng sự hiện diện của chúng. Thượng Ðế đã nói rõ ràng rằng: "Ta sinh ra loài vật để làm bạn với các con, để giúp đỡ các con."


Lời của Thanh Hải Vô Thượng Sư, Tây Hồ, Formosa
Ngày 27 tháng 12 năm 1995 (Nguyên văn tiếng Anh) Băng thâu hình số 519

Từ xưa tới nay, người Á Ðông, nhất là những người Trung Hoa và Âu Lạc, nghĩ rùa là loài vật rất thiêng liêng bởi vì chúng sống rất lâu. Nhiều khi chúng hiểu sự việc, cho nên người ta không dám giết những con vật này.

Ðương nhiên, cũng có ít nhiều sự thật về việc này. Giống như hồi xưa, dân đánh cá ở Âu Lạc hay thờ cá heo và cá mập nào thân thiện. Bởi vì đôi khi trong những lúc phong ba, bão táp, những trường hợp nguy ngập như mưa gió, một con cá mập hay một con cá heo tới giúp họ lái thuyền, thậm chí còn đẩy thuyền họ về bến an toàn. Ðôi khi chúng đẩy một người đang chìm trong nước lên khỏi mặt nước. Thành ra, những con vật như vầy không bao giờ bị giết. Nếu một con vô tình bị chết hoặc nếu người ta biết nó chết, người đánh cá hay người bơi ngoài biển vì lý do đó sẽ làm mộ cho cá mập hay cá heo, rồi ngày đêm thờ phụng.

Thành ra, có những thú vật vô cùng thông minh. Không nghi ngờ gì cả, và chúng ta cũng biết điều đó. Thậm chí heo hay gia súc có tiếng là trung thành, thân thiện và giúp người trong những lúc khó khăn. Nhiều báo chí của quý vị có đăng những bài nói về những chuyện thần kỳ của thú vật. Thí dụ như một con chó cứu trẻ con thoát khỏi một căn nhà đang cháy, hoặc một con heo chạy nhiều dặm đường để cầu cứu cho chủ, mặc dù sau đó chủ nó có thể sẽ cắt cổ nó. Hoặc một con ngựa ở cạnh mộ chủ cho tới khi chết, không ăn gì cả. Hoặc một con chó không bao giờ rời mộ của chủ nó, vân vân. Có rất nhiều câu chuyện như vầy.

Cho nên, đôi khi con người nghĩ rằng loài thú tốt hơn họ, đó không phải là chuyện lạ. Cũng có thể đúng như vậy, trong một khía cạnh nào đó. Dầu sao tất cả chúng sanh đều do Thượng Ðế sinh ra thì sao chúng không có tia ánh sáng của Thượng Ðế bên trong giống như mình? Chúng ở trong một hình dáng khác, dùng ngôn ngữ khác, như vậy không có nghĩa là chúng không đáng kính trọng bằng mình. Người Phi Châu có thể da họ đen, họ nói tiếng Phi Châu, nhưng điều đó chắc chắn không thể nói rằng họ không đáng kính bằng người Mỹ da trắng hay người á Ðông da vàng.


Lời của Thanh Hải Vô Thượng Sư, Nhà Hàng Chay San Jose, California, Hoa Kỳ
Ngày 30 tháng 6 năm 1994 (Nguyên văn tiếng Anh)
Băng thâu hình số 437

Thật ra, thế giới này là của tất cả mọi chúng sanh, bao gồm thú vật. Bởi vậy chúng ta mới theo chính sách ăn chay. Bởi vì thế giới này được tạo ra là do lực suy nghĩ của tất cả chúng sinh sống trên tinh cầu. Chúng ta muốn có nơi này, thành ra nó mới hiện hữu, kể cả loài vật. Nhưng khi vào thế giới, chúng ta lại nghĩ nó là của mình. Người nào cũng tưởng nó là của họ. Thành thử chúng ta bắt đầu loại bỏ những người Ổngoại tinhỖ -- người da đen, da đỏ, da vàng, vân vân.

Người da đỏ muốn loại trừ người da trắng. Da trắng loại trừ da đen. Người da đen, da trắng, da vàng loại trừ loài vật, vân vân. Cho nên chúng ta quên rằng mình cùng là chủ với nhau, không phải là những chủ nhân duy nhất trên thế giới. Bởi vậy chúng ta không nên giết hại súc vật, không nên ăn thịt súc vật, và dĩ nhiên, nhất là không nên giết bất cứ chúng sanh nào. Nhưng nhân danh chính trị, lòng ái quốc hoặc tôn giáo, đôi khi chúng ta giết, rồi viện nhiều lý lẽ vẻ vang để bênh vực cho việc sát hại của mình.

Thật ra, làm như vậy là không đúng. Bởi vì giết hôm nay thì kiếp sau mình bị giết. Thành thử chiến tranh ở thế giới này lúc nào cũng có, rồi chúng ta cứ thắc mắc tại sao. Nhưng không có gì phải thắc mắc cả. Gieo nhân gì thì sẽ gặt quả đó. Ngay cả Kinh Thánh cũng nói: "Gieo nhân nào, gặt quả nấy." Trong chúng ta những người nào không phải chịu các hậu quả chiến tranh hay bất cứ xung đột nào, đó có nghĩa là mình chưa gieo nhân bạo lực. Cho nên nếu cứ tiếp tục giữ nó như vậy thì dù không tu hành thiền định, dù không thờ Chúa một cách chính thức hay một cách có tên có tuổi, chúng ta sẽ đầu thai lại làm một người được bảo đảm, an toàn, khỏe mạnh. Bởi vì mình chưa có trồng nhân gây tổn hại, chiến tranh hay vũ lực.

Trở Về Mục Lục