Vấn Ðáp Chọn LọcLời của Thanh Hải Vô Thượng Sư, Helsinki, Phần Lan, ngày 30 tháng 5 năm 1995
(Nguyên văn tiếng Anh) Băng thâu hình số 663

V: Nhiều người coi thường thú vật, họ chỉ hành hạ, bóc lột, lợi dụng, coi thú vật kém giá trị hơn mình rồi đánh đập chúng. Con rất thương thú vật, mong rằng Sư Phụ nói một vài lời nào đó về giá trị của loài thú, nếu có thể.

SP: Ừ, bởi vậy tôi mới khuyên mọi người ăn chay. Chúng ta làm như vậy là để nới rộng tình thương tới những anh chị em nhỏ bé, những kẻ không có khả năng tự vệ, yếu đuối hơn mình. Trong Kinh Thánh, Thượng Ðế có nói: "Ta sinh ra muôn loài là để cho các con làm bạn, để giúp đỡ các con." Ngài đâu có bảo mình ăn chúng.

V: Con có thể nào vẫn hạnh phúc với Thượng Ðế, mặc dù không ăn chay?

SP: Quý vị biết câu trả lời mà. Gieo nhân nào thì gặt quả đó. Nếu chúng ta gây khổ đau cho bất cứ chúng sinh nào dưới hình thức nào, trực tiếp hay gián tiếp, chúng ta không bao giờ có thể hoàn toàn cảm thấy rằng mình vô tội, và do đó chúng ta không thể hoàn toàn hạnh phúc. Chỉ hạnh phúc tới một mức độ nào đó mà thôi.