Tiếng Trung Hoa
732 Năng Lực của Sự Suy Nghĩ Khẳng Ðịnh
Mừng Lễ Giáng Sinh Quốc Tế tại Trung Tâm Florida, Hoa Kỳ, ngày 30 tháng 12, 2001

Tiếng Anh
733 Sống Với Mục Ðích Cao Thượng
Cộng Tu tại Trung Tâm Florida, Hoa Kỳ, ngày 10 tháng 6, 2001

Tiếng Anh + Phụ Ðề Tiếng Trung Hoa
664 Luật Nhân Quả
Cộng Tu tại Khách Sạn Marriott, Nữu Ước, Hoa Kỳ, ngày 4 tháng 8, 1999

669 Lòng Nhân Từ của Thượng Ðế
Thuyết giảng tại Cape Town, Nam Phi Châu, ngày 27 tháng 11, 1999Tiếng Anh + Phiên dịch tiếng Thổ Nhỉ Kỳ + 25 thứ tiếng phụ đề
665A Ổn Ðịnh Ðầu Óc
Thuyết giảng tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 20 tháng 11, 1999Tiếng Trung Hoa

MP3-9 Thiền Thất tại Trung Tâm Tây Hồ, Formosa
Ngày 28 tháng 9 - ngày 3 tháng 10, 1990

1. Sự Hoàn Mỹ Tột Ðỉnh của Bản Lai
2. Phần Thưởng cho Những Ðệ Tử Thành Tâm -- Chia Sẻ Thể Nghiệm (1)
3. Ý Nghĩa và Cách "Cúng Dường Thượng Ðế Trước Khi Ăn"
4. Trí Huệ Nẩy Sanh từ Sự Tập Trung Tư Tưởng -- Chia Sẻ Thể Nghiệm (2)
5. Ðức Quán Thế Âm Bồ Tát Nhân Từ và Giận Dữ
6. Hành Trình Tìm Chân Lý Phải Bắt Ðầu từ Chính Mình
7. Pháp Môn Tu Hành Nào Là Tốt Nhất?
8. Tu Pháp Quán Âm Tốt Hơn Luyện Khí Công -- Chia Sẻ Thể Nghiệm (3)
9. Tu Hành Không Phải Ðể Tranh Ðua Ðịa Vị Tâm Linh
10. Hậu Quả Của Lòng Tham
11. Vô Minh Là Tội Lớn NhấtCD mới nhất của Thanh Hải Vô Thượng Sư

Nếu quý bạn muốn thỉnh các ấn phẩm của Sư Phụ, xin liên lạc:
The Supreme Master Ching Hai International Association Publishing Co., Ltd., Taipei, Formosa.
Ðiện thoại: (886) 2-87873935 / Ðiện thư: (886) 2-87870873
E-mail: smchbooks@Godsdirectcontact.org
Số Trương Mục Bưu Ðiện Formosa: 19259438 (dành riêng cho Formosa)
Trương Mục Bưu Ðiện: The Supreme Master Ching Hai Publishing Co., Ltd.

Xin viếng thăm trang mạng của Nhà Sách để tải xuống cuốn mục lục và sơ lược nội dung của những ấn phẩm mới nhất của Thanh Hải Vô Thượng Sư:
http://www.smchbooks.com/

Trở Về Mục Lục