Ðây là lần đầu tiên những bài thuyết giảng của Sư Phụ được ghi lại trên CD để thính giả có thể thưởng thức giọng nói thương yêu của Ngài trên máy CD hoặc máy vi tính.

<Tiếng Trung Hoa>
727 Bài Học Chia Sẻ
Mừng Lễ Giáng Sinh Quốc Tế tại Trung Tâm Florida, Hoa Kỳ,
Ngày 25 tháng 12, 2001


Nâng Cao Tâm Thức

TÐĩa CD này đặc biệt ghi lại buổi nói chuyện tiếng Trung Hoa của Sư Phụ khi gặp các đồng tu Formosa và Trung Hoa Lục Ðịa trong kỳ Thiền Tứ Giáng Sinh tại Trung Tâm Florida. Sư Phụ và đồng tu bày tỏ nỗi lòng thương nhớ sâu xa cũng như những lời cầu chúc tốt đẹp cho nhau. Sư Phụ cho các đồng tu một bài pháp tuyệt vời, với sự chú trọng vào những câu hỏi tâm linh, thí dụ như: "Nếu Pháp Môn Quán Âm cũng như pháp thiền định thông thường đều có thể giúp cho con người thấy được ánh Sáng, thì đâu là điểm khác biệt chính giữa hai pháp môn này?", "Lực lượng Ma Vương dùng cách nào để quấy nhiễu đoàn thể tâm linh của chúng ta từ bên trong?", và "Từ khi bắt đầu tu hành, một số đồng tu ngày càng trở nên vui tươi, hạnh phúc hơn, trong khi một số khác có được nhiều thể nghiệm bên trong. Ðiều nào tốt hơn?" Xin mời quý bạn thưởng thức những lời giải đáp đầy trí huệ của Sư Phụ cho những thắc mắc ưu tư của các đồng tu.

Băng Thâu Hình/ DVDs/ MP3s mới nhất của Thanh Hải Vô Thượng Sư

Trở Về Mục Lục