Thanh Hải Vô Thượng Sư kể,
Florida, Hoa Kỳ, ngày 4 tháng 10 năm 1999 (Nguyên văn tiếng Anh)

Âm thanh với phụ đề tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Âu Lạc.

Một anh chàng trẻ tuổi kia mới lái xe lần đầu, ráng đậu xe của anh giữa hai xe khác. Anh sang số lùi thì "đùng", đụng vào xe phía sau. Anh gài số tiến tới phía trước thì "đùng", đằng trước xe của anh đụng vào xe phía trước. Anh de tới de lui như vậy, mỗi lần để số lui hay số tới đều đụng cả hai xe. Một bà gần đó chịu không nổi nữa, hỏi anh: "Lúc nào cậu cũng phải dùng tai để đậu xe hay sao?" "Ðùng! Ðùng! Ðùng!" - đậu xe bằng tai!