Âm thanh với phụ đề tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Âu Lạc.

Thanh Hải Vô Thượng Sư kể tại Florida, Hoa Kỳ
Ngày 13 tháng 6 năm 2001 (Nguyên văn tiếng Anh)

Một ông già 75 tuổi đại triệu phú vừa mới kết hôn với một cô gái đẹp, tóc vàng, 18 tuổi. Những người bạn của ông hỏi: "Sao 75 tuổi rồi mà ông vẫn cưới được cô gái 18 tuổi?" Ông già trả lời: "Tôi nói với cô ấy là tôi 99 tuổi để cô ta lấy tôi cho lẹ!"