Ðồng tu Hồng Kông nhận thấy con số viện dưỡng lão trong vùng mỗi năm mỗi gia tăng, tuy nhiên một số viện dưỡng lão tư còn thiếu thốn rất nhiều phương tiện. Do tàn tật, nhiều bô lão cư ngụ trong các viện dưỡng lão hiếm khi liên lạc được với thế giới bên ngoài, nên họ rất cô đơn, buồn bã. Ðể mang lại niềm vui và ánh sáng vào đời sống các bô lão, gần đây một nhóm đồng tu Hồng Kông đã đến thăm một nhà dưỡng lão địa phương mang tên An Bình Khỏe Mạnh, nơi có trên 30 người già trú ngụ. Dù nhiều người đã trên 70 tuổi và bị lãng tai, các bô lão hoàn toàn hưởng ứng các chương trình giải trí và ngỏ lời khen tặng các đồng tu. Họ được hưởng một ngày hết sức vui cùng với mọi người.

Ðồng tu Hồng Kông phân phát nhiều món ăn chay, tổ chức các chương trình giải trí và phát giải thưởng các trò chơi tại viện dưỡng lão.