Bức hình tên là "Hoa Sa Mạc". Rất hiếm. Phải ra sa mạc mới thấy được. Không phải sa mạc nào cũng có loại hoa này. Sa mạc khác thì có loại hoa khác. Ða số sa mạc chỉ có một loại hoa, màu hơi xanh xanh. Chỉ có một nơi có loại hoa màu đỏ gụ như vầy; rất đẹp. Trông nó giống như hoa thật mà chúng tôi đang có ở nhà.

 
"Hoa Sa Mạc" một họa phẩm màu phấn của Thanh Hải Vô Thượng Sư

Hoa này trông có vẻ khô, nhưng nó không khô, màu như vậy thôi. Bên trong vẫn xanh tươi, khi quý vị bẻ nó ra, nó vẫn còn xanh. Một vài hoa sa mạc như vậy. Tất cả các loài hoa, khi ở trong những hoàn cảnh khác nhau, có màu sắc khác nhau, hình dạng khác nhau.

Chúng ta cũng vậy. Tất cả mọi người trong những hoàn cảnh khác nhau, tình huống khác nhau, thấy họ khác bên ngoài và đôi khi khác cả bên trong. Tôi không muốn nói bên trong linh hồn hay con người nguyên thủy, vĩnh hằng của mình, mà ý nói đặc tính của người đó: tính nết, thói quen mà họ đã lĩnh hội qua sự tiếp xúc với môi trường sống, với hoàn cảnh giáo dục của họ. Nhưng họ vẫn đẹp, tựa như hoa sa mạc.

Thành ra, mỗi khi tôi vẽ bức tranh nào, không phải chỉ có họa lên hình ảnh đồ vật đó hoặc cảnh trí đó, mà còn có một ý nghĩa tiềm ẩn bên trong. Cho nên hoa sa mạc cũng giống như những cái trong những trình trạng, hoàn cảnh khác nhau, như những người trông bên ngoài khác thường, hơi có vẻ kỳ lạ, không giống như mình hoặc có thể giống như tôi. Những người này tựa như hoa sa mạc.