Sống cuộc đời như Thượng Ðế và trở thành thiên thần hộ mạng cho chính mình

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị,
Los Angeles, CA, Hoa Kỳ, ngày 8 tháng 7, 1997 - (nguyên văn tiếng Anh) - DVD số 588

Chúng ta phải thay đổi cách sống của mình, không phải là những thứ bên ngoài, như là thời tiết. Nếu đa số nhân loại vẫn sống một cuộc sống không đạo đức, thì đời sống sẽ vẫn thậm tệ - nếu không ở đây thì ở đàng kia. Và đôi khi chúng ta cũng phải chia sẻ cộng nghiệp, dù chúng ta không làm gì cả. Bởi vì khi sống trong một quốc gia, chúng ta phải chia sẻ nghiệp chướng của quốc gia này.

Cho nên những người không chọn một đời sống đạo đức, hay theo cách của thiên đàng, sẽ không có được thể nghiệm thiên đàng tại thế, vì chúng ta sẽ trở thành những gì mình chọn lựa. Luật nhân quả luôn luôn hoàn mỹ ở bất cứ nơi nào. Nếu chúng ta giữ lối sống thấp kém, tiếp tục sát sinh và làm đủ chuyện vô đạo đức về thể xác, thì dĩ nhiên nghiệp chướng xấu sẽ đến. Ðiều này không có gì đáng ngạc nhiên, bởi vì đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Những chấn động lực thấp hấp dẫn những từ trường thấp đem đến thiên tai, phiền nhiễu, bất hạnh và hỗn loạn. Nhưng nếu chúng ta sống cao thượng và chọn cách sống theo Thượng Ðế, thì những điều thánh thiện sẽ rót vào cuộc đời mình. Ðó là lý do tại sao sau khi Tâm ấn, khi quý vị thiền và tịnh hóa chính mình, bên ngoài thì ăn chay bên trong thì có thức ăn thiên đàng, thì cuộc đời quý vị sẽ trở nên ngày càng tốt đẹp. Ðó cũng là vì đồng thanh tương ứng. Quý vị trở thành giống như thiên đàng, cho nên hấp dẫn nhiều ân sủng thiên đàng.

Hầu hết những người mà không có khát vọng về tâm linh có một lối sống thấp kém. Nhiều người chọn cách sống theo tiêu chuẩn thú vật, nên họ hấp dẫn đủ loại từ trường thú vật, hoặc năng lực thấp kém, rồi năng lực thấp kém này sẽ đưa đến thiên tai, bất hạnh và phiền muộn. Năng lực thiên đàng đem đến niềm vui, chân phúc và ân sủng, bởi vì đó là thiên đàng. Và một từ trường đẳng cấp thấp hoặc xấu, sẽ đem đến một phẩm chất đời sống thấp kém, hay những diễn biến có phẩm chất xấu vào đời sống con người. Ðồng thanh tương ứng, do đó nếu muốn cuộc đời mình luôn luôn ở thiên đàng, chúng ta phải hành động như những chúng sinh thiên đàng, và hấp dẫn loại ân điển này đến cho mình. Ðiều này rất đơn giản, không cần phải khai ngộ mới hiểu được.

Một số người luôn luôn hành động theo cách xấu, và khi hậu quả đến, họ đổ lỗi cho Thượng Ðế, nói rằng Ngài không ban ân phước cho họ. Họ đổ lỗi cho đủ thứ: cho hoàn cảnh, cho những người khác, cho bạn bè hay người thân trong gia đình. Nhưng không phải vậy. Chính họ đã hấp dẫn những tai nạn này, bởi vì cách hành động của họ phát sinh những năng lực tai nạn. Và những năng lực tai nạn này, theo luật "Ðồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu" sẽ hấp dẫn thêm năng lực tai nạn, cho đến khi có đủ những năng lực loại này để tạo thành thiên tai. Và rồi thiên tai sẽ bao quanh người họ qua đủ loại hình dáng, qua mọi sự kiện và qua đủ loại người khác nhau.

Cho nên nếu Tôi hay bất cứ vị Minh sư nào đòi hỏi quý vị giữ giới luật, ăn chay, tịnh hóa thân thể, tịnh hóa tâm linh và tinh thần bằng thiền định, bằng cách giữ thân khẩu ý trong sạch, đều là để cho quý vị hấp dẫn tất cả những năng lực tinh khiết và ân điển Thiên đàng đến cho chính mình. Không phải là Minh sư nghiêm khắc muốn kiểm soát cuộc đời quý vị và bảo quý vị phải làm gì, như yêu cầu quý vị giữ giới luật để lợi ích cho người nào khác. Ðó là cho lợi ích của chính quý vị, bởi vì tất cả mọi việc tốt quý vị làm sẽ hấp dẫn những điều tốt đến cho quý vị. Và nếu quý vị luôn luôn làm tốt thì càng ngày càng nhiều điều tốt sẽ tới hoài. Và những điều tốt càng đến nhiều, những điều xấu càng ít đến, bởi vì khi đó quý vị sẽ được bảo bọc bởi một bức tường dầy của năng lực tốt. Cho dù quý vị muốn làm xấu cũng khó.

Một khi quý vị bắt đầu trở thành người tốt hay làm việc tốt, thì nó cứ tiếp tục, như là phát sinh năng lực tốt, rồi sẽ hấp dẫn thêm nhiều năng lực tốt, và rồi quý vị sẽ cảm thấy mạnh hơn trong sự thiện lành. Rồi quý vị sẽ làm thêm điều tốt, và quý vị càng làm điều tốt, càng nhiều năng lực tốt sẽ đến. Và những năng lực tốt càng đưa đến những năng lực tốt hơn nữa. Rồi quý vị sẽ luôn luôn được bảo vệ bởi một từ trường của Thiên đàng. Vậy thiên tai làm sao đến gần quý vị được? Quý vị được bao bọc. Quý vị được bảo vệ! Không cần phải có long thần hộ pháp bảo vệ, và không cần phải tin vào thiên thần hộ mạng. Quý vị tự bảo hộ chính mình. Quý vị là thiên thần của chính mình.  

 

Giới thiệu trang này đến bạn

 

 

 
//Disable right click script III- By Renigade (renigade@mediaone.net) //For full source code, visit http://www.dynamicdrive.com var message=""; /////////////////////////////////// function clickIE() {if (document.all) {(message);return false;}} function clickNS(e) {if (document.layers||(document.getElementById&&!document.all)) { if (e.which==2||e.which==3) {(message);return false;}}} if (document.layers) {document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);document.onmousedown=clickNS;} else{document.onmouseup=clickNS;document.oncontextmenu=clickIE;} document.oncontextmenu=new Function("return false") // -->