Ðời sống khai ngộ mạnh mẽ nhưng không ràng buộc

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị,
Florida, Hoa Kỳ, ngày 15 tháng 2, 1999
(nguyên văn tiếng Anh)   Băng thâu hình số 635A

Sau khi khai ngộ hoặc sau khi tu thiền rồi, chúng ta thật sự không ham muốn gì nữa cả. Nhưng chúng ta có thể làm việc một cách toàn tâm toàn ý hơn trước bởi vì chúng ta có lực lượng tập trung vĩ đại hơn. Tuy nhiên như vậy không có nghĩa là chúng ta có tham vọng, hoặc chúng ta vẫn còn như trước kia. Không giống vậy.

Tôi thật sự không biết giải thích ra sao! Nhưng sao phải giải thích bất cứ điều gì chứ? Chỉ cứ sống! Quý vị biết, cuộc đời rất đơn giản, rất là đơn giản! 


Ðức tin có thể dời non chuyển núi bên trong

Thanh Hải Vô Thượng sư khai thị
tại Florida, Hoa Kỳ, ngày 6 tháng 6, 2001
(nguyên văn tiếng Anh)  Băng thâu hình số 714

Nếu quý vị thật sự thành tâm, có lòng khiêm nhượng, và chỉ tin tưởng vào lực lượng Sư Phụ mà thôi, không ngã chấp, thì quý vị có thể làm được bất cứ điều gì, có thể ảnh hưởng rất nhiều người. Nhưng chẳng may không phải người nào cũng có được lòng tin như vậy. Nếu quý vị thật sự tin những gì mình tin tưởng thì quý vị có thể dời non chuyển núi. Núi đây không có nghĩa là mấy đống đất vật chất ở ngoài kia. Ý nói núi trong đầu óc con người, mấy thứ này còn khó dời hơn nữa.  

 
Giới thiệu trang này đến bạn