Làm một vị thánh,
hãy mang phẩm chất thánh thiện
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị,
thiền bế qua tại Hung Gia Lợi, ngày 24 tháng 2, 2005
(nguyên văn tiêáng Anh)
Có lẽ quý vị có lòng tốt, bởi vì quý vị theo học với tôi. Quý vị nghĩ mình không thể nào giết ai, hoặc mình không ăn thịt, là mình tốt. Nhưng quý vị đã học được điều này. Nếu không thì có thể quý vị đã không tốt như vậy. Quý vị rất cố gắng làm người thiện, điều này tốt. Nhưng tốt không cũng chưa đủ. Thánh thiện không cũng chưa đủ. Quý vị phải còn hơn như vậy nữa. Quý vị phải từ bi, tế nhị, thông minh, hữu ích, sẵn lòng và tử tế hơn, vào tất cả mọi lúc, và có tình thương vô điều kiện! Nhất là tình thương vô ngã: Lúc nào cũng nghĩ làm sao phục vụ cho nhân loại, làm sao giúp đỡ những người bất hạnh. Ðó mới thật là thánh thiện.

Hãy nghĩ làm cách nào để phục vụ người khác tốt đẹp hơn. Ðó cũng là một kiểu thiền. Ngay cả trong giai đoạn này của đời tôi, ban ngày tôi bận rộn sửa sang những gì tôi thấy. Ban đêm tôi nghĩ đến mấy con chim ở bên ngoài không biết chúng có lạnh lắm không bởi vì ban đêm trời lạnh. Tôi nghĩ đến mấy con cáo, con chó, mấy con cừu, con dê ở trên núi. Dù đang ở đâu, tôi đều nghĩ đến các chúng sinh, không biết chúng được đủ ấm, đủ yên hay không. Tự động là như vậy.

Cho nên có lòng tốt cũng chưa đủ, quý vị phải là lòng tốt, là sự tử tế. Quý vị phải là lòng từ bi; quý vị phải là tình thương. Rồi về sau phẩm chất đó sẽ trở thành quý vị. Quý vị không thể là gì khác ngoài tình thương. Lúc đó quý vị là một thánh nhân thật sự.
Qua sự quan tâm săn sóc trước đây của Sư Phụ cho những con chó bị bỏ rơi, tấm gương thánh thiện tự nhiên của Ngài là điều tất cả chúng ta có thể noi theo.
Bằng không thì đẳng cấp thánh nhân của quý vị chỉ giống như vay mượn, được ban cho. Thí dụ có những người học hành rất chăm chỉ nhiều năm mới thành tiến sĩ, còn có người chỉ lấy bằng tiến sĩ danh dự. Có thể quý vị giống như vậy. Quý vị có bằng tiến sĩ danh dự, dù là giả hay bỏ tiền ra mua, thì cũng được. Nhưng rồi hãy làm một tiến sĩ! Vì quý vị đã có chức hiệu tiến sĩ rồi, sao không làm một tiến sĩ? Hãy trở thành một tiến sĩ thật.

Có người làm việc vất vả, học hành siêng năng, rồi mới thành bác sĩ. Nhưng cho dù nếu quý vị thành bác sĩ trước, thì hãy thực tập và làm một bác sĩ. Làm một vị bác sĩ nhân hậu hoặc một bác sĩ có nhiều kiến thức. Học tập thêm một chút nữa để bắt kịp theo sau đó. Như vậy cũng được. Quý vị đã được quả vị thánh danh dự rồi, vậy hãy làm một vị thánh! Phải làm cho xứng với quả vị đó, biến nó thành thật. Phải thuyết phục chính mình bằng cách làm một thánh nhân. Sống theo con đường của thánh nhân bằng cách hành động như một thánh nhân, suy nghĩ như một thánh nhân, cảm nhận như một thánh nhân. Giúp đỡ mọi người, nghĩ đến người khác, ban bố tình thương. Lúc nào cũng cố gắng đi về chiều hướng đó, huấn luyện chính mình trong môi trường này và trong lãnh vực thánh nhân này. Rồi quý vị sẽ trở thành một thánh nhân tốt hơn
Giới thiệu trang này đến bạn