Nhạc thiên đàng cho điện thoại cầm tay


Tin vui cho tất cả! Một số hãng phục vụ điện thoại di động ở Formosa đang cung cấp tiếng reo bằng nhạc sáng tác của Sư Phụ để nghe thử và đặt mua. Ðây là dịp tốt để mời bạn bè thân quyến cũng như người khác kết duyên với Sư Phụ, trong vòng tay ân điển và gia trì của Sư Phụ khi họ gọi quý vị trên điện thoại di động.


Hai bản nhạc của Sư Phụ, "I Will Forever Love You" và "Go! Go! Go"” hiện đang có, và danh sách sẽ tiếp tục gia tăng. Chúng tôi hy vọng rằng lời ca mỹ miều của Sư Phụ sẽ được nghe trên khắp Formosa!

<< >>
Giới thiệu trang này đến bạn