Chỉ ăn đậu thôi thì có sao đâu?


Thanh Hải Vô Thượng Sư kể,
Florida, Hoa Kỳ, ngày 4 tháng 2, 2003 (nguyên văn tiếng Anh)
DVD số 754Một người chồng hỏi vợ: "Gì vậy! Lại nấu đậu nữa à?"


Người vợ nói: "Sao lại không? Tôi thiệt không hiểu. Ông thích món đậu hôm Thứ Hai, ông thích món đậu hôm Thứ Ba, rồi ông thích đậu hôm Thứ Tư!"


Vậy sao tự nhiên bây giờ lại chê đậu chứ?"

<< >>
Giới thiệu trang này đến bạn