Giao dịch công bằng


Thanh Hải Vô Thượng Sư kể,
Florida, Hoa Kỳ, ngày 4 tháng 2, 2003 (nguyên văn tiếng Anh)
DVD số 754


  Một cậu bé đi mua một ổ bánh mì 95 xu.

Cậu để ý thấy lúc người bán hàng để bánh mì vào bao thì ổ bánh mì không lớn lắm.

Cho nên cậu bé hỏi: "Ổ bánh mì này có phải là quá nhỏ cho 95 xu không?"

Người bán hàng đáp: " Phải, nhưng vậy thì cháu có ít hơn để phải xách!"

Thế là cậu bé đặt hai đồng tiền 25 xu trên quầy.

Người bán hàng nói: "Còn thiếu 45 xu".

Cậu bé nói: "Ðúng, vậy thì chú có ít hơn để phải đếm!"
 

<< >>
Giới thiệu trang này đến bạn