Biết rằng Ánh sáng là Thượng Ðế
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị,
Luân Ðôn, Anh Quốc, ngày 9 tháng 6, 1999 (nguyên văn tiếng Anh) DVD số 662V: Nếu có người thấy được ánh sáng, làm sao biết chắc đó là Thượng Ðế?


SP: Quý vị nghĩ sa-tăng có ánh sáng sao? Chỉ Thượng Ðế mới có ánh sáng! Chỉ thiên đàng mới có ánh sáng. Nếu quý vị ý nói về ánh sáng bên trong, sáng như ánh mặt trời, và có khi còn hơn một ngàn ánh mặt trời, đó phải là từ Thượng Ðế. Những vị Thánh trong quá khứ, quý vị thấy hình của họ có hào quang. Cho nên khi thấy ánh sáng, thì đó là ánh sáng của Thượng Ðế, không gì khác! Ma quỷ không thể có ánh sáng. Ma quỷ là biểu tượng cho bóng tối; chỉ có thể kéo quý vị vào bóng tối. Cho nên khi thấy ánh sáng, quý vị biết chắc đó là Thượng Ðế, không nghi ngờ gì cả! Chỉ ráng làm sao ánh sáng vĩnh viễn ở cùng với quý vị. Quý vị có thể mất đi nếu quý vị quên nó. Vì thế quý vị phải thiền mỗi ngày để giữ gìn ánh sáng này và nhớ rằng ánh sáng xua bóng tối, chiếu rọi căn ngục tối đen này. Rồi mỗi ngày quý vị có thể thấy ánh sáng, và mỗi ngày quý vị càng đến gần hơn với Thượng Ðế.  
<< >>
Giới thiệu trang này đến bạn