Tường trình theo xếp hạng và đánh giá của Sư Phụ


Cung cấp thực phẩm từ Formosa
cho những người khốn khó hải ngoại


Do ban báo chí Formosa (nguyên văn tiếng Trung Hoa)


Vào năm 2002, Hội đồng Nông nghiệp (Council of Agriculture - COA) dưới Hành pháp Yuan của Trung Hoa Dân Quốc đã ban hành một bộ luật trợ giúp nhân đạo qua dạng cung cấp thực phẩm cho nước ngoài. Bộ luật này được thi hành trong tinh thần nhân đạo đóng góp quốc tế vượt trên biên giới và quan hệ chính trị, kêu gọi cung cấp hằng năm 100.000 tấn gạo cho nạn nhân của nạn đói và những thiên tai lớn hải ngoại.

Năm nay, COA và tổ chức Viễn ảnh Thế giới (World Vision) dự định cung cấp 17.500 tấn gạo cho Swazilan, Lesotho và Lào. Người nhận bao gồm những hộ nghèo khó, gia đình nạn nhân bệnh AIDS, cũng như cô nhi, phụ nữ và người già thiếu thốn. Mục đích nhằm duy trì nguồn cung cấp thực phẩm căn bản cho họ và cải thiện lượng dinh dưỡng tiêu thụ. Kỳ chuyển hàng đầu tiên với 5000 tấn gạo đã được phân phối ở Swaziland trong tháng 5 và tháng 6. Nguồn cung cấp dự tính giúp cho khoảng 100 ngàn người chống đỡ được một thời gian trên bốn tháng. Chuyến hàng 2500 tấn gạo đã đến Lesotho vào tháng 8 và sẽ giúp ích cho khoảng 60 ngàn người.

Nước Lào nằm trong bán đảo Ðông Dương, bị ảnh hưởng của sự thay đổi khí hậu đột ngột cũng như thiếu hệ thống dẫn thủy và máy móc hiện đại, cho nên số lượng gạo sản xuất rất hạn chế. Vấn đề thiếu lương thực trong những hộ nghèo khó cũng như vấn đề suy dinh dưỡng của trẻ em là chuyện thường. Năm ngoái, tổ chức Viễn ảnh Thế giới đã kết hợp với COA để quyên tặng 1500 tấn gạo cho Lào nhằm giải quyết vấn đề này. Sự cống hiến này cũng sẽ được lặp lại cho năm nay với số lượng tăng lên đến 10 ngàn tấn gạo, kèm theo một biện pháp giúp thành lập một hệ thống cơ giới giữ gìn thực phẩm nhằm mục đích khiến cho Lào trở nên tự lực cánh sinh. Số hàng đã được hoạch định chở đến Lào vào tháng 9.

Qua việc chia sẻ nguồn thực phẩm, những người Formosa thêm một lần nữa đã thể hiện lòng nhân ái và tình thương của họ đối với những nước khác trên khắp thế giới trong việc cung cấp cứu trợ cho những gia đình nghèo khó và những người thiếu kém. 
--->

<< >>
Giới thiệu trang này đến bạn