======= Mc  Lc =======
 Chương trình truyền hình Thanh Hải Vô Thượng Sư
Một đài vệ tinh mới: Truyền hình Vô Thượng Sư  / “Chính quý vị là người gia trì cho mình” phát trên đài truyền hình toán quốc
 Tường trình đặc biệt
“Người đi tìm hòa bình” đoạt tượng bạc trong kỳ thứ 27 của giải Telly hàng năm
 Tin Tổng Quát
Hoa Kỳ  / Ðại Hàn  / Formosa
 Trên Ðường Tu Học
Quà tặng bằng sách mở đường về nhà
 Sư Phụ Kể Chuyện Vui
Bán rất chạy  / Cho tới thế hệ sau vẫn còn trả thù được
 Các tấm gương lãnh đạo sáng ngời trên thế giới
Cung cấp thực phẩm từ Formosa cho người khốn khó hải ngoại  / 
Tinh thần san sẻ lợi ích cho thế hệ mai sau
 Những cải thiện tích cực trên tinh cầu
Phản ảnh về cuộc chiến giữa Do Thái và quân du kích Hezbollah
 Tường trình đặc biệt
Ân sủng Thượng Ðế thay đổi quan điểm quốc gia
 Lối sống thời Hoàng Kim
Sa mạc biến thành nguồn sống
 Kỹ thuật thời Hoàng Kim
Nguồn nhiên liệu xanh đầy hứa hẹn
 Sư Phụ Khai Thị
Trân quý cơ hội ngàn vàng để thành đạt về tâm linh  / 
Chúng ta thật sự là con cái Thượng Ðế
 Thần kỳ cảm ứng
Ðại dương của chân phúc và tình thương
 Thời đại Ăn chay
Theo con đường tình thương của Thượng Ðế qua việc ăn chay  / Người đẹp ăn chay gợi hứng cho những tiêu chuẩn sâu sắc hơn  / Phép ăn chay tinh khiết có hiệu quả trong việc trị bệnh tiêu đường loại 2
 Chuyện Bốn Phương
Buổi tiệc hưu trí chay hoàn mỹ
 Kiến tạo làng ăn chay và nhân ái toàn cầu
Ecuador  / Hoa Kỳ  / Gia Nã Ðại  / Ðức Quốc  / Nhật Bản  / Trung Hoa Lục Ðịa
 Vấn đáp chọn lọc
Nếu chúng ta sẵn sàng, chỉ một vị Minh sư là đủ cho toàn thế giới  / 
Sự thức tỉnh tâm linh tự nhiên hay hơn thể nghiệm ảo tưởng  / 
Khai ngộ là thuốc giải tốt nhất cho chiến tranh
 / 
Sự khai ngộ tốt hậu chỉ đến qua một vị Minh sư tại thế  / 
Khoa học, tôn giáo và lòng từ bi
 / 
Trí huệ tu hành siêu vượt lãnh vực trí thức thế gian
 Dìu dắt con cái Thượng Ðế trưởng thành
Tu thân trước khi hướng dẫn trẻ em một cách thành công  / 
Một người ăn không ngồi rồi trở về sau khi tham gia công việc Sư Phụ
 Chuyện Nhỏ Tu Hành
Tu hành và quả vị Thánh cho tất cả
 Sư Phụ kể truyện
Ðẳng cấp bất đồng, kiến giải cũng khác
 Lời của Sư Phụ
Dùng trí huệ để nhận thức Chân lý
 Thế giới loài vật
“Bác sĩ” chó đem tiếng cười vào viện dưỡng lão  / 
Tình bạn hy hữu của loài vật đưa ta vào thế giới tình thương
 Hải đăng trong đêm tối
Linh hồn lạc bước trong bóng tối đã trở về con đường tu hành khai ngộ
 Hành Ðộng Tình Thương
Ðài Bắc, Formosa
 Giới thiệu Sách
Phát động năng lực tự chữa trị và hưởng thụ đời sống lành mạnh: Ý thức về sức khoẻ Trở về lối sống thiên nhiên và đạo đức
 Nâng cao tâm thức
Sách mới nhất của Thanh Hải Vô Thượng Sư  / 
DVD mới nhất của Thanh Hải Vô Thượng Sư  / 
CD mới nhất của Thanh Hải Vô Thượng Sư
 Nghệ Thuật Vô Thượng
Thiên Y cho mọi người: trẻ trung, thời trang, tao nhã, tình tứ và thường nhật
 Master’s Họa phẩm mới nhất của Sư Phụ
Mùa Hạ (Summer)
  Danh sách liên lạc viên trên toàn thế giới
  Mạng lưới Quán Âm