Khai ngộ
là thuốc giải tốt nhất cho chiến tranh


Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị,
Madrid, Tây Ban Nha, ngày 5 tháng 5, 1999
(nguyên văn tiếng Anh) Băng thâu hình số 644


V:   Ngài có ý kiến gì về thế chiến thứ ba?


SP:   Thế chiến sẽ không xảy ra nếu quý vị thiền nhiều hơn, nếu quý vị cầu nguyện Thượng Ðế và nếu chúng ta nhận biết Thượng Ðế nhiều hơn. Ðó là một trong những lý do tôi đi đây đi đó khắp nơi, dù tôi không thích. Nhưng tôi chấp nhận việc này; Tôi làm việc này với tình thương, vì tôi hy vọng sẽ thức tỉnh ý thức của mọi người về hòa bình thế giới. Chỉ có sự khai ngộ mới có thể phá hủy được vô minh. Chỉ có tình thương Thượng Ðế mới trung hòa được lòng thù hận. Chỉ có tình huynh đệ chân thật mới hóa giải được những xung đột,và ý kiến khác nhau giữa các anh chị em của chúng ta.

Cho nên nếu quý vị và tôi không muốn có thế chiến thứ ba, thì hãy giúp tôi đem tình thương Thượng Ðế đến hành tinh này, giúp tôi cùng cầu nguyện trong yên lặng, để nhận biết Thượng Ðế, để đem tình thương, và Thiên Quốc của Ngài đến hành tinh này. Tôi không ước mong phần thưởng gì từ quý vị hay từ Thiên Quốc. Tôi chỉ mong ước điều mà quý vị mong ước: một hành tinh hòa bình cho quý vị và cho tôi. Vì lý do này, tôi đã bỏ thì giờ, tiền bạc và năng lực để giúp đem lại hòa bình, thay vì bỏ thời giờ, năng lực và tiền bạc vào những thứ vũ khí giết người.

Làm thầy của chính mình, chiến thắng sự yếu đuối, ngã chấp và thắng những khuynh hướng xấu xa của chính mình là sự chiến thắng tốt đẹp nhất trong bất cứ cuộc chiến nào. Hiện tại, trong khi tôi đang nói chuyện với quý vị, tôi cũng nói chuyện với những linh hồn tại Yugoslavia, và tất cả những quốc gia vẫn muốn giải quyết xung đột bằng những phương tiện bạo động. Ðó là lý do tại sao tôi đến đây và du hành khắp Âu Châu, hy vọng đem thông điệp này vào linh hồn của những anh chị em này. Dĩ nhiên, tôi có mặt tại đây cũng vì lời yêu cầu của những anh chị em đồng tu đáng yêu. Họ liên lạc và cùng thiền với nhau trong cùng một thời gian, dù họ ở những quốc gia khác nhau. Với hy vọng sẽ đem lại một từ trường hòa bình hơn cho Âu Châu, họ đã mời, hầu như là van xin tôi đến đây. Ðó là lý do tại sao tôi có mặt tại đây.

Tôi cảm nhận rất mãnh liệt thiện ý của các anh chị em này và thiện ý của phần tôi, cùng với sự cầu nguyện âm thầm trong tâm, lực lượng tâm linh mãnh liệt sẽ thay đổi con đường lịch sử và giảm tối đa cơ hội thế chiến thứ ba mà quý vị đang lo ngại sẽ xảy ra.  


<< >>
Giới thiệu trang này đến bạn