Sự thức tỉnh tâm linh tự nhiên
hay hơn thể nghiệm ảo tưởng


Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị,
Madrid, Tây Ban Nha, ngày 5 tháng 5, 1999
(nguyên văn tiếng Anh) Băng thâu hình số 644


V:   Tôi có thể nghiệm đồng nhất với toàn thể nhờ dùng một loại thực vật đặc biệt tên là Ayahuasca mọc trong rừng Amazon. Nếu nói không cần biết là mình làm cách nào để đạt khai ngộ điều quan trọng là đạt khai ngộ tại sao người ta không chủ trương dùng những loại cây này, thậm chí còn cấm sử dụng chúng?


SP:   Bởi vì đó không phải là thể nghiệm chân thật. Bất cứ thể nghiệm nào đến từ phương tiện vật chất không thuộc về tâm linh. Thứ nhất, Thượng Ðế không phải do con người tạo ra, hay do bất cứ vật chất gì tạo ra, nhưng Thượng Ðế chính Ngài sẽ thức tỉnh bên trong chúng ta khi Ngài muốn. Thứ hai, sự thức tỉnh tâm linh không có tác dụng phụ xấu, nó chỉ sẽ khiến quý vị trở nên hạnh phúc, thông minh, mãn nguyện hơn, thành công hơn về nhiều phương diện, cao thượng và có tình thương hơn.

Hơn nữa, bất cứ ảo tưởng gì tạo ra do thảo mộc hay ma túy có hậu quả rất khủng khiếp. Nó sẽ khiến cho cơ thể quý vị yếu đi và khiến cho quý vị bị nghiện ngập. Nó khiến quý vị bớt thông minh hơn, hủy hoại trí lực của não bộ, và cũng hủy hoại sức khoẻ của quý vị. Quý vị biết điều này rõ hơn tôi, có bao nhiêu người chết mỗi ngày do ma túy? Có bao nhiêu người nửa sống nửa chết vì không có thứ ma túy mà họ đã nghiện?

Quý vị đã biết câu trả lời rồi. Ðó là lý do tại sao nên tránh những thứ nguy hiểm này thì tốt hơn, cho hạnh phúc của quý vị, cho những người quý vị yêu thương cũng như là cho hòa bình xã hội. Vì vậy, không phải là quý vị nên đạt khai ngộ bằng bất cứ giá nào. Quý vị nên có thứ thật, không phải thứ ảo tưởng.  


<< >>
Giới thiệu trang này đến bạn