Lời bình về đài vệ tinh SMTV, Ý Ðại Lợi, tập san tháng 10
(nguyên văn tiếng Ý)


Tháng 10, 2006, sự kiện mới

Một cuộc hành trình từ Ðông sang Tây, vòng quỹ đạo Clarke, để khám phá đài mới nhất đang chiếu trong nước chúng ta. Trở về Tây phương, chúng tôi không thể không nói đến Truyền hình Thanh Hải Vô Thượng Sư, một đài có tính cách giáo dục mà tất cả chúng ta nên xem, với mục đích mang trở lại một tính chất cao quý và tâm linh vào đời sống chúng ta, chương trình nói về ăn chay, thế giới loài vật, và trình bày những chuyện tin khẳng định và vô vị lợi không thường thấy trong tin tức truyền hình của chúng ta...  


Giới thiệu trang này đến bạn