Tâm nguyện


Do sư tỷ Chen Yu-Chun, Ðào Viên, Formosa, sáng tác
(nguyên văn tiếng Trung Hoa)


Chúng sinh khao khát khẩn cầu.
Xót thương, Thượng Ðế đáp tàu từ bi
Từ nơi cửu giới uy nghi.
Hoàng Kim thời đại chung vui đón mừng;
Dù bao chướng nghiệp vây đường,
Linh hồn nguyện thoát vô thường tam thiên.
Trăm năm giấc mộng thao miên,
Lợi danh chung đỉnh oan khiên một đời.
Nơi đây vật đổi sao dời,
Thời gian trân quý, tạc lời thiện tu.
Phật Trời không ở lại lâu,
Mau mau kẻo trễ; nhất đao đoạn tà.
Chuyên tâm, từ ái, vị tha,
Mê đồ tự giác không xa nẻo về!


Giới thiệu trang này đến bạn