NGƯỜI TỐT VIỆC HAYTrích từ Truyền hình Vô Thượng Sư,
kỳ phát hình 89

Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani
Hàng chục ngàn công chức chính phủ Palestine chỉ được nhận một phần lương từ tháng 3 năm 2006 đến nay. Trong một sự thay đổi bất ngờ, Quốc vương Qatar đã hứa sẽ trả lương cho 2 tổ chức chính phủ Palestine. Thủ tướng Palestine, Ismail Haniyeh, phát biểu rằng Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani đã "đảm nhiệm việc trả lương cho tất cả công nhân viên của Bộ Giáo dục". Số tiền chi cho 40 ngàn người này lên đến 22,5 triệu Mỹ kim một tháng. Tổng thống Palestine cũng đồng ý trả lương cho thêm 11 ngàn công nhân viên của Bộ Y tế. Tổng số tiền cho nhóm này có thể là 7 triệu Mỹ kim một tháng.

Chúng tôi rất mừng khi biết được sự nâng đỡ nhân đức của Quốc Vương Qatar đối với người dân Palestine. Chúng ta hãy cám ơn Thượng Ðế cho nền hòa bình ở Trung Ðông.