Tiệm mới trên mạng:
Eden Rules

Những ấn bản mới nhất và tác phẩm nghệ thuật quý giá của Thanh Hải Vô Thượng Sư hiện đã có thể thuận tiện đặt mua trên mạng.

Sau khi khai trương tiệm Celestial Shop bằng tiếng Anh trên mạng năm ngoái, thêm một trang mạng nữa bằng tiếng Trung Hoa đã được thành lập mới đây: Eden Rules. Bạn giờ đây có thể mua sắm với tốc độ mau lẹ và dễ dàng tại Eden Rules, tiện lợi cho mọi người khắp nơi trên thế giới có thể tìm thấy những ấn bản và sáng tác nghệ thuật của Thanh Hải Vô Thượng Sư. Ngoài những sách, DVD, CD của Thanh Hải Vô Thượng Sư, và các ấn bản bồi bổ tâm linh khác, Eden Rules sẽ cho ra những dữ liệu âm thanh MP3 và phim hình MP4 để tải xuống, như vậy bạn có thể thưởng thức những bài thuyết giảng và những sáng tác âm nhạc của Sư Phụ trong một thời gian ngắn nhất. Mục lục mới nhất bao gồm những sản phẩm Thiên đàng S.M., họa phẩm, đèn Vạn Thọ, quạt vẽ, cũng như những tác phẩm nghệ thuật cao quý và tao nhã khác. Ðồng thời cũng có một loạt những sản phẩm từ công ty Loving Food.

Tiệm Eden Rules trên mạng cung cấp dịch vụ gửi hàng trực tiếp đến tận nhà quý bạn, để mang lại lực gia trì tâm linh cho chính bạn và gia đình. 
Xin viếng tiệm trên mạng tại:
http://www.EdenRules.com (tiếng Trung Hoa)
http://www.theCelestialShop.com (tiếng Anh)Muốn thỉnh các ấn phẩm của Sư Phụ, xin viếng :
http://www.theCelestialShop.com
để mua trên mạng hoặc liên lạc:
The Supreme Master Ching Hai International Association Publishing Co., Ltd., Taipei, Formosa
ÐT: (886) 2-87873935 / Fax: (886) 2-87870873
E-mail: smchbooks@Godsdirectcontact.org
ROC Postal Remittance Account No.: 19259438 (đặt hàng ở Formosa)
Postal Account: The Supreme Master Ching Hai Publishing Co., Ltd.
Xin viếng trang mạng tiệm sách của chúng tôi để tải danh mục và những tóm tắt nội dung của những ấn phẩm mới nhất của Sư Phụ:
http://www.smchbooks.com/ (tiếng Anh và tiếng Trung Hoa)