Sách mới nhất của Thanh Hải Vô Thượng Sư

Bí quyết tức khắc khai ngộ (Quyển 10, ấn bản tiếng Trung Hoa)

Tinh hoa về tâm linh
của
những truyền thuyết cô Trung HoaÐây là sách sưu tập những bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư liên quan đến những truyện thần thoại và truyện kể về những nhân vật Trung Hoa thời cổ xưa. Sự dẫn giải minh bạch của Ngài khai sáng ý nghĩa tiềm tàng đàng sau những câu truyện này. "Có nhiều huyền thoại và cổ tích của Trung Hoa thời xưa mà người ta đọc rồi quên đi, không nhận thức rõ tầm quan trọng của chúng". Ngài Vô Thượng Sư phát biểu: "Thật ra, chúng hàm chứa những ý nghĩa thâm thúy bên trong. Khi chúng ta đọc lại những truyện này sau khi tu pháp môn Quán Âm, chúng ta nhận thấy đã từng có nhiều bậc tu hành vĩ đại qua các thời đại". Phần nhì của sách sẽ đưa độc giả vào cuộc du ngoạn qua những bối cảnh lịch sử, cho họ một cơ hội dùng trí huệ của mình để định giá lại hình ảnh chân thật. Cuốn sách thanh lịch, đặc biệt với hình bìa tân kỳ và lối trình bày kiểu mẫu, là một ấn bản tâm linh quý báu không thể thiếu được.
 
Tình thương của vị Minh sư chiếu rọi thế giới
qua hình thức thi văn bất diệt
Những tuyển tập thơ bản tiếng Anh sau đây đã phát hành:
Giòng Lệ Âm Thầm
Giấc Mơ của Bướm
Thơ Vô Tử
Những Vết Tiền Thân


Muốn thỉnh các ấn phẩm của Sư Phụ, xin viếng :
http://www.theCelestialShop.com
để mua trên mạng hoặc liên lạc:
The Supreme Master Ching Hai International Association Publishing Co., Ltd., Taipei, Formosa
ÐT: (886) 2-87873935 / Fax: (886) 2-87870873
E-mail: smchbooks@Godsdirectcontact.org
ROC Postal Remittance Account No.: 19259438 (đặt hàng ở Formosa)
Postal Account: The Supreme Master Ching Hai Publishing Co., Ltd.
Xin viếng trang mạng tiệm sách của chúng tôi để tải danh mục và những tóm tắt nội dung của những ấn phẩm mới nhất của Sư Phụ:
http://www.smchbooks.com/ (tiếng Anh và tiếng Trung Hoa)