DVD mới nhất
của Thanh Hải Vô Thượng Sư

DVD-770
CD-M035 được phát hành cùng lúc
(ngâm thơ tiếng Âu Lạc,
với 16 ngôn ngữ phụ để)
Ðóa Sen Vàng
Vào đầu mùa xuân 1991, trong chuyến hoằng pháp ở Hoa Kỳ, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã phúc đáp lời mời từ ái của Thượng Tọa Thích Mãn Giác và ghé thăm một ngôi chùa Âu Lạc tại Los Angeles. Hai vị thầy tâm linh, cả hai đều là bậc thi nhân, đã bàn bạc về nét đẹp của Ðạo pháp và thi văn. Ðể chia sẻ di sản thơ tuyệt tác của Hòa Thượng Thích Mãn Giác, chúng tôi xin mời quý vị lắng nghe phần diễn ngâm những vần thơ của hòa thượng từ tập thơ "Mây Trắng Thong Dong" qua giọng ngâm tuyệt vời của Thanh Hải Vô Thượng Sư, Ngài cũng diễn ngâm riêng hai áng thơ do chính Ngài sáng tác, "Ðóa Sen Vàng""Sayonara" để riêng tặng Thượng Tọa Thích Mãn Giác. Mỗi áng thơ ngâm trong DVD này pha truyền sức sống mẫn cảm với âm vang thanh nhẹ kèm theo những bối cảnh ngoạn mục của Âu Lạc. Từ đó, thiên nhiên cùng âm nhạc hòa với nhau thành những kiệt tác bất hủ cho công trình nghệ thuật thanh cao đáng ghi nhớ. 
Muốn thỉnh các ấn phẩm của Sư Phụ, xin viếng :
http://www.theCelestialShop.com
để mua trên mạng hoặc liên lạc:
The Supreme Master Ching Hai International Association Publishing Co., Ltd., Taipei, Formosa
ÐT: (886) 2-87873935 / Fax: (886) 2-87870873
E-mail: smchbooks@Godsdirectcontact.org
ROC Postal Remittance Account No.: 19259438 (đặt hàng ở Formosa)
Postal Account: The Supreme Master Ching Hai Publishing Co., Ltd.
Xin viếng trang mạng tiệm sách của chúng tôi để tải danh mục và những tóm tắt nội dung của những ấn phẩm mới nhất của Sư Phụ:
http://www.smchbooks.com/ (tiếng Anh và tiếng Trung Hoa)