Nhận biết ân điển Thượng Ðế
là cách sống của thiên đàng


Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị,
Amsterdam, Hòa Lan,
ngày 9 tháng 5, 1999 (nguyên văn tiếng Anh)
Băng thâu hình số 647
Có hai cách có thể sống cuộc đời mình trên thế gian này. Một là cách bình thường, chấp nhận tất cả mọi việc xảy ra cho mình như định mệnh an bài. Nhưng có một cách khác, nhận biết ân điển của Thượng Ðế, từ đó chúng ta có thể sống một cuộc đời hạnh phúc, êm ả và bình an hơn nhiều.

Hầu hết những người thế gian chọn cách sống thứ nhất, vì không biết cách thứ hai. Chúng ta muốn biết cách thứ hai nhưng phần nhiều nó bị che dấu, dù rằng nó rất, rất đơn giản, như là lấy món gì đó từ trong túi mình ra vậy. Chỉ là chúng ta không biết cách. Do đó, nhiều người trong chúng ta sống một cuộc đời không toại nguyện, hầu hết mọi thời gian chúng ta cảm thấy rất bực bội và không hạnh phúc. Nhưng một khi đã nhận biết ân điển Thượng Ðế, đời sống bắt đầu thay đổi. Cuộc sống bắt đầu theo cách lẽ ra phải như vậy. Cuộc sống bắt đầu giống như thiên đàng.

Cách sống thứ hai sẽ đem đến cho chúng ta hạnh phúc; sẽ đem đến thiên đàng, và sự bình an cả bên trong lẫn bên ngoài. Cách để câu thông với ân điển Thượng Ðế này được gọi là cách khai ngộ, cách của Chúa Giê-su, của Ðức Phật và của Mô- Ha-Med; là cách của những vị Ðại Minh sư trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Nếu được truyền lực lượng Thượng Ðế này, hay là lực lượng có sẵn này được hồi phục lại bên trong chúng ta, chúng ta cũng thể nghiệm được thiên đàng trong khi sống trên tinh cầu này. Chúng ta có thể có lực lượng trị bệnh, cũng có thể được Thượng Ðế gia trì để chia sẻ lực lượng này với mọi người. Chúng ta có thể thành công trong đời sống tâm linh cũng như là vật chất, trong cùng một lúc. Chúng ta có thể đồng thời có cả hai thiên đàng và địa cầu, và vui hưởng cả hai; vì hầu hết chúng ta chỉ vui hưởng thế gian, mà không biết rằng có một thế giới khác hiện hữu, đó là thiên đàng.

Chúng ta thường nghe rằng thiên đàng hiện hữu, và có thể thấy được sau khi vãng sinh. Nhưng không phải vậy, có thể thấy được ngay bây giờ. Chúng ta có thể thấy được qua hai cách. Cách thứ nhất cụ thể hơn; thí dụ như, sau khi được truyền lực lượng, chúng ta trở nên hạnh phúc hơn, thông minh hơn, phản ứng nhanh nhẹn hơn, nhẫn nại hơn, có tình thương hơn và thành công hơn về mọi mặt. Và đôi khi chúng ta thậm chí có thể thấy được tương lai và quá khứ, biết cách giải quyết những vấn đề hiện tại của mình v.v... Thêm vào đó, tất cả những người chung quanh gia đình và bằng hữu ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Ðó là cách ân điển Thượng Ðế thể hiện qua vật chất.

Nhưng có một cách khác, mà chúng ta có thể thấy thiên đàng thật sự, với thiên nhãn của mình, có nghĩa là, nói theo nghĩa đen, chúng ta có thể bước vào thiên đàng như một nơi chốn. Chúng ta bước vào không bằng thân thể vật chất, mà bằng thân thể tâm linh. Rồi chúng ta có thể trở lại thân thể vật chất, để tiếp tục công việc hằng ngày, và không ai bao giờ ngờ rằng chúng ta là một vị Thánh. Như vậy tránh được rất nhiều vấn đề! Người ta không đến đầy nhà và bắt đầu sùng bái đất cát dưới chân chúng ta, và biến nhà chúng ta trở thành khách sạn miễn phí.

Có cách để đạt đến trạng thái sống trên thiên đàng trong khi làm việc ở thế gian. Có cách để làm vậy, bởi vì thiên đàng đã hiện hữu sẵn bên trong chúng ta rồi. Thiên đàng luôn luôn hiện hữu, chúng ta không cần phải van xin mới có được. Chúng ta không cần phải sám hối, không cần phải cầu nguyện suốt ngày. Chúng ta chỉ cần biết cách tìm thiên đàng trở lại, bởi vì chúng ta là con cái của Thượng Ðế. Chúng ta không cần phải van xin bất cứ thứ gì; chúng ta là hoàng tử và công chúa của thiên cung! Do đó giải pháp duy nhất cho vấn đề này là quý vị hãy khai ngộ. (Mọi người vỗ tay.)