HÀN QUỐC

Cắm trại "Tình thương và đời sống"Ban báo chí Busan tường trình (nguyên văn tiếng Ðại Hàn)
[Vĩnh Ðồng] Từ ngày 28-31 tháng Giêng, Kim niên 4 (2007), một sinh hoạt cắm trại "Tình thương và đời sống" được tổ chức cho các đồng tu nhỏ tuổi và bạn bè không Tâm Ấn của chúng. Chương trình bao gồm thiền định, đi bộ trong thiên nhiên, trượt tuyết, làm bánh bích qui chay và bánh mì, học hỏi về hệ thống phúc lợi xã hội, và vui đùa quanh lửa trại. Sinh hoạt chánh của cuộc cắm trại là chuyến viếng thăm nhà an dưỡng cho những vị cao niên và người tàn tật. Các em thích thú làm bánh bích qui và bánh bông lan, rồi cẩn thận gói lại cho chuyến viếng thăm. Các em cũng chuẩn bị một chương trình giúp vui đơn giản với những ca khúc và điệu vũ. Những người trong nhà an dưỡng hớn hở trước sự thăm viếng của trẻ em. Họ bày tỏ lòng biết ơn sâu xa, nói rằng đây là lần đầu tiên họ có được niềm vui như thế do giới trẻ mang đến. Tất cả trẻ em cũng có được một kinh nghiệm tuyệt vời và hy vọng được tham gia kỳ cắm trại lần tới.  
Sổ tay sinh hoạt
Ðể theo kịp đà thăng hoa tâm linh của địa cầu, các trung tâm địa phương của Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư ngày càng tổ chức thêm nhiều buổi hội thảo chiếu băng cũng như các hoạt động khác khắp nơi trên thế giới để chia sẻ Chân lý.

Chúng tôi hoan nghênh quý vị cùng với thân bằng quyến thuộc tham gia vào các hoạt động này. Ðể biết thời khóa biểu của các hoạt động của chúng tôi, xin viếng các trang mạng sau đây:
http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/latest_news/events-datebook.htm