HÀN QUỐC


Chia sẻ tình thương Sư Phụ
với người vô gia cứ


Ban Báo chí Hàn Quốc ghi chép (nguyên văn tiếng Ðại Hàn)


Vào mùa đông của Kim niên 3 (2006), đồng tu Hàn Quốc cố gắng tìm cách sưởi ấm thân thể và tâm hồn của những người kém may mắn. Các đồng tu từ Gwangju, Andong, Daejeon, Daegu và Busan đã chuyển tặng 2000 gói quà chay cùng với tình thương của Sư Phụ cho những người không nhà cửa để cho họ được dễ chịu hơn vào mùa đông. Ðược quần áo và nhu yếu phẩm mà họ đang cần, những người nhận quà vô cùng mừng rỡ và biết ơn. Viên quản lý của một trong những nhà tạm trú thậm chí gọi chúng tôi là "những sứ giả của Thượng Ðế". Một bữa ăn chay Giáng Sinh tuyệt hảo cũng được phục vụ tại Nhà Joseph ở Andong. Ðồng tu sẽ tiếp tục phục vụ các bữa ăn mỗi tháng một lần tại đây.