ÐÀI  LOAN
Niên giám, Formosa
Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư được vinh danh
trong Niên giám của Chính phủ
(nguyên văn tiếng Anh)
Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư đã được sự thừa nhận của chính quyền tại Formosa về sự tham gia tích cực của Hội trong những nỗ lực nhân đạo quốc tế. Những phái đoàn y tế của Hội đi đến Pakistan sau hậu quả của trận động đất dữ dội vào năm 2005 đã được liệt kê trong Niên giám Ðài Loan 2006 như những thí dụ điển hình về những dịch vụ cứu trợ mà các đoàn thể phi chính phủ của Formosa đã thực hiện trong những năm gần đây.

Sự tuyên dương đặc biệt này nằm trong chương Liên hệ Ngoại giao của quyển niên giám được xuất bản gần đây bởi Văn phòng Thông tin Chính phủ Ðài Loan (GIO). Niên giám tiếng Anh này là một tài liệu tham khảo tường tận đích xác về những phát triển trong nước cho độc giả ngoại quốc xem. Xin bấm vào mạng lưới dưới đây để xem trích dẫn nguyên văn (dưới phần Humanitarian Aid (Trợ giúp nhân đạo) trên mạng lưới GIO:
"http://www.gio.gov.tw/taiwan-website/5-gp/yearbook/08ForeignRelations.htm#DevelopmentCooperationandHumanitarianAid"


Quyển niên giám xuất bản hàng năm do Văn phòng Thông tin Chính phủ đưa ra cái nhìn tổng quát về những phát triển mới đây nhất của Formosa trong những lãnh vực khác nhau.

Formosa đóng góp trọng yếu vào những việc nhân đạo thông qua những hội đoàn phi chính phủ, bao gồm Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư.