MỌI THỨ đều có
năng lực và ảnh hưởng


Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị,
ngày 2 tháng 5, 2000, Hồng Kông, (nguyên văn tiếng Anh)
DVD số 690

V:  Sự ác có phải là một dạng khác của sự thiện lành? Vậy có nghĩa là rốt cuộc không hề có sự ác?


SP:  Không! Không thể nói rằng không có sự ác. Tuy nhiên, sự ác cũng sinh ra từ chúng ta. Lúc ban đầu không có sự ác. Chỉ là khi chúng ta nghĩ điều gì xấu hoặc phủ định, khi làm điều gì xấu hoặc phủ định, khi nói điều gì xấu hoặc phủ định, những điều này cũng ảnh hưởng chúng ta và ảnh hưởng những người chung quanh, bởi vì chúng không thuộc về bản chất tốt. Chúng ta làm, nói hay nghĩ bất cứ điều gì tốt, thuộc về bản chất tốt, thì sẽ tạo ảnh hưởng tốt cho chúng ta và tất cả mọi người. Chúng ta làm, nghĩ, hay nói bất cứ điều gì xấu, thì sẽ có hậu quả xấu. Tất cả mọi việc đều có hậu quả, hay năng lực. Thí dụ như, hoa hồng xinh đẹp và có hương thơm vì nó là hoa hồng. Nhưng phô mai ngửi hơi giống bàn chân không rửa đã lâu! Cho nên, tất cả mọi thứ đều có phẩm chất và hậu quả riêng của nó. Khi đặt một hoa hồng vào căn phòng nhỏ, quý vị cảm thấy toàn thể căn phòng tràn ngập mùi hương hoa hồng. Nhưng nếu đặt phô mai hay thứ gì dơ bẩn, như là phân của thú vật hay của chính mình vào phòng, toàn thể căn phòng sẽ hôi hám.

Tất cả mọi sự việc đều có hậu quả; tất cả đều có năng lực. Và bởi vì chúng ta là Thượng Ðế, chúng ta có lực lượng của Ðấng Sáng Tạo. Chúng ta đồng nhất với toàn thể tạo hóa, và bất cứ gì chúng ta tạo ra sẽ ảnh hưởng chính mình, và tất cả mọi người khác. Ðó là tại sao ma quỷ hay sự ác sinh ra, do năng lực xấu của chúng ta. Và đôi khi năng lực to lớn, bao la, khổng lồ tích tụ và đọng lại một chỗ khiến quốc gia sẽ bị thiên tai hay rắc rối; toàn thể quốc gia sẽ bị ảnh hưởng. Người dân có thể lâm vào hoàn cảnh tệ hại, như là bị dịch hay bệnh tật, chiến tranh, thiên tai hay bất cứ gì. Ðó là khi năng lực xấu, hay quỷ vương đang làm việc. Tất cả đều là nhân tạo. Vì vậy chúng ta nên kiểm soát để tư tưởng mình luôn luôn tinh khiết, cao thượng, và tốt lành. Rồi chúng ta sẽ không phải thể nghiệm những điều này. Ðó là lý do tại sao chúng ta phải tu hành, phải làm lành lánh dữ, cho chính mình và cho lợi ích của tất cả mọi người.