Sách mới nhất của Thanh Hải Vô Thượng Sư

Những con chó 
trong  đời tôi


Ấn bản tiếng Anh
(ấn bản song ngữ tiếng Trung Hoa và tiếng Anh
sẽ được phát hành trong thời gian gần đây)

n phẩm mới nhất của Sư Phụ, "Những con chó trong đời tôi", vừa được xuất bản! Những câu chuyện có thật và hào hứng về chó này Sư Phụ đề tặng cho những bạn khuyển đồng hành của Ngài, được ấn hành trong một bộ gồm hai tập, hoàn toàn với đầy đủ hình màu.

Những con chó của Sư Phụ đã là một phần trong cuộc sống của Ngài kể từ năm 2001 khi Ngài bắt đầu nhận nuôi chúng, từ con này đến con khác. Trước kỳ bế quan ở Formosa, Sư Phụ đã dành nhiều thời gian để biên soạn và lựa chọn hàng trăm hình ảnh để phát hành cho công chúng lần đầu tiên trong bộ sách này. Cùng với vai trò của Ngài là tác giả, chủ bút, thiết kế gia và thi sĩ thuyết minh, Sư Phụ cũng là một trong những nhiếp ảnh gia của quyển sách này!

Sư Phụ nói rằng thật sự ra, những con chó đã tạo cho Ngài nguồn cảm hứng để biên soạn và viết những quyển sách này, cung cấp một câu chuyện hoàn hảo về hành trình kỳ diệu của mỗi con chó khi tái sinh và đi vào một cuộc sống mới, hoàn toàn giải thoát khỏi sự đau khổ trước kia. Ðầy tình thương và sự ấm áp, quyển sách với nhiều hình ảnh đã cho chúng ta chứng kiến những giây phút cảm động và khôi hài khi Sư Phụ tắm rửa, dẫn đi dạo, cho ăn, ôm ấp, ca hát cho chúng nghe, xem ti-vi với chúng, kể chuyện cho chúng ngủ, và chia sẻ những giây phút gần gũi với các con chó của Ngài.

Tất cả mười con chó của Sư Phụ đều thề nguyền theo Ngài, tôn Ngài là người hướng dẫn duy nhất và làm vệ sĩ cho Ngài suốt đời chúng, điều này đã khiến Sư Phụ cảm động sâu xa. Sự biểu lộ lòng dũng cảm và hiến dâng của chúng thật sự khiêm tốn, như được diễn tả trong chuyện Happy và Lucky đã khóc với Sư Phụ khi Ngài buồn bã, kiên định ở bên Ngài và từ chối không bỏ đi suốt đêm dài. Sư Phụ nói rằng nếu con người chúng ta có thể thương yêu Thượng Ðế như các con chó thương Ngài, chúng ta sẽ đạt được Thiên Quốc ngay lập tức! Sư Phụ hy vọng rằng sau khi đọc những quyển sách này, chúng ta sẽ cảm kích những bạn thú trên trái đất này khi biết chúng thật sự cao quý đến mức nào, và từ đó, càng tôn trọng những chúng sinh khác nhiều hơn nữa.  




Muốn thỉnh các ấn phẩm của Sư Phụ, xin viếng :
http://www.theCelestialShop.com
để mua trên mạng hoặc liên lạc:
The Supreme Master Ching Hai International Association Publishing Co., Ltd., Taipei, Formosa
ÐT: (886) 2-87873935 / Fax: (886) 2-87870873
E-mail: smchbooks@Godsdirectcontact.org
ROC Postal Remittance Account No.: 19259438 (đặt hàng ở Formosa)
Postal Account: The Supreme Master Ching Hai Publishing Co., Ltd.
Xin viếng trang mạng tiệm sách của chúng tôi để tải danh mục và những tóm tắt nội dung của những ấn phẩm mới nhất của Sư Phụ:
http://www.smchbooks.com/ (tiếng Anh và tiếng Trung Hoa)