Một đóa sen vàng đã ra đi
tưởng niệm Hòa thượng Thích Mãn Giác


Tổng hợp từ Truyền hình Vô Thượng Sư, kỳ phát hình 161 và 162


Vào một buổi sáng hạ tuần tháng 3 năm 1991, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã dành thời giờ và nhận lời mời của Hòa thượng Thích Mãn Giác đến viếng chùa Việt Nam trong vùng Los Angeles. Hòa thượng Thích Mãn Giác và Thanh Hải Vô Thượng Sư đã có một mối lương duyên quen biết nhau từ trước. Trong buổi họp mặt này, hai vị thiền sư, cũng là hai nhà thơ, đã trò chuyện với nhau như tri âm tri kỷ từ bao giờ, trong thơ đượm đạo, trong đạo ươm thơ, tiếng nói tiếng cười như đất trời đang hoan ca mở hội và hương vị thiền môn đang tỏa ngát chốn nhân gian.

Hòa thượng Thích Mãn Giác, cũng là một nhà thơ xuất chúng, từng là trụ trì của Chùa Âu Lạc (Việt Nam) cho đến khi qua đời vào ngày 13 tháng 10, Kim niên 3 (2006). Xúc động bởi tin Hòa thượng vãng sinh, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã đặt hai bài thơ "Ðóa Sen Vàng" và "Sayonara" để kính tặng cho ngài. Ðương vị trụ trì Trượng Vi đã nhắc lại trong một cuộc phỏng vấn gần đây tại chùa, có một sự tương kính thật thân tình giữa Thanh Hải Vô Thượng Sư và Hòa thượng Thích Mãn Giác.

Vào ngày 21 tháng 2, Kim niên 4 (2007), một số đồng tu đến viếng Chùa Âu Lạc để trao món quà 7.000$ Mỹ kim của thanh Hải Vô Thượng Sư tặng chùa. Nhận được quà tặng này, Hòa thượng trụ trì Trượng Vi vô cùng cảm động không nói nên lời. Ông biếu tặng một quyển sách của Hòa thượng Thích Mãn Giác và đề bút như sau:

Kính biếu:
Hóa thân Bồ Tát
Thanh Hải Vô Thượng Sư


Thích Như Minh
Chùa Việt Nam
Thành phố Los Angeles, California
Mùa xuân Ðinh Mùi 20


Ghi chú từ Hòa thượng trụ trì Trượng Vi đề tặng quyển sách của Hòa thượng Thích Mãn Giác cho Thanh Hải Vô Thượng Sư


* Thanh Hải Vô Thượng Sư kính trọng thơ văn của Hòa thượng Thích Mãn Giác và đã ngâm những bài thơ của Hòa thượng trong tuyển tập tựa đề "Ðóa Sen Vàng" trên DVD -770 và CD-M035.