Ðã tới lúc
làm sạch địa cầu trong hòa bình
 
 

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị,
ngày 31 tháng 12, 2006, Duisburg, Dusseldorf, Ðức Quốc
(nguyên văn tiếng Anh)


Cho nên, thời gian đã đến lúc mọi người phải thúc đẩy hòa bình bây giờ bằng bất cứ giá nào, bởi vì không hòa bình chúng ta không thể xây dựng được gì cả. Hiện có nhiều vấn đề cần kíp hơn là giết chóc, Chúa ơi! Vấn đề hâm nóng toàn cầu; vấn đề băng đá tan chảy. Không phải chỉ có vấn đề hâm nóng mà thôi: sau khi nóng lên rồi có thể thành lạnh. Ðiều đó còn tệ hại hơn nữa. Nóng mình còn nhảy xuống nước được, nhưng lạnh quá thì không biết mình có đủ đồ để giữ ấm hay không, khi trời lúc nào cũng băng giá. Vì sự thay đổi trong bầu không khí, có thể sẽ trở nên ngày càng tệ hơn, thậm chí còn đóng băng nữa, sau thời gian hâm nóng. Ðôi khi không khí ô nhiễm làm tầng khí ozone bị hư hại, rồi có thể là khí nóng thoát ra hết. Rồi sau một thời gian, hơi nóng không còn nữa bởi vì có lẽ quá nhiều ô nhiễm che khuất mặt trời, và với quá nhiều đổi thay như vậy, mọi thứ sẽ trở nên quá xấu và có thể sẽ bị giá băng. Như vậy cũng càng tệ hơn nữa.